Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії) створено у лютому 1993 року на базі Харківського державного проектного інституту загального машинобудування (наказ Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конвенції від 04.01.1993 № 2 та наказ Державного науково-виробничого центру страхового фонду документації України від 24.02.1993 № 4).

Створенню НДІ мікрографії передувало

 • 01.01.1969 р. - 11.08.1986 р. – Спеціальна проектна бригада № 2 Придніпровської філії “Іпромашпрома”, м. Харків, наказ Мінзагальномаша СРСР від 23.07.1968 № 253.
  Начальник:
  • Педоренко Володимир Данилович (з 09.11.1970 по 04.03.1975 та з 11.11.1983 по 11.08.1986);
  • Погребняк Павло Данилович (з 11.05.1975 по 12.06.1977);
  • Боровик Олександр Григорович (з 15.06.1977 по 11.05.1983)
 • 12.08.1986 р. – 26.01.1992 р. – Південна філія Дніпровського проектного інституту, постанова ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР №135-45 від 27.01.1986р., наказ Міністерства загального машинобудування від 19.06.1986 №274.
  Директор: Педоренко Володимир Данилович (з 11.08.1986 по 26.01.1992)
 • 27.01.1992 р. – 23.02.1993 р. – Харківський державний проектний інститут загального машинобудування “Хардіпрозагальномаш”, наказ “Держоборонпроммашу” України від 04.01.1992 №1.
  Директор: Педоренко Володимир Данилович (з 27.01.1992 по 23.02.1993)

Підпорядкованість НДІ мікрографії

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.03.2012 № 126-р НДІ мікрографії передано від Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи до Державної архівної служби України.

 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за результатами державної атестації, проведеної 28 травня 2021 року, визнається таким, що пройшов державну атестацію строком на 3 роки свідоцтво Серія ДА № 00422 від 02.06.2021.

 

Директори НДІ мікрографії

1. Педоренко Володимир Данилович з 24.02.1993 по 05.07.1993

Педоренко Володимир Данилович
Педоренко
Володимир Данилович

2. Губін Віталій Миколайович з 05.07.1993 по 25.01.1994

3. Скнар Володимир Якович з 31.01.1994 по 30.08.2000

Скнар Володимир Якович
Скнар
Володимир Якович

У 1994 році розроблено техніко-економічне обґрунтування та робочий проект будівництва обласного архіву будівельної документації.

У 1996 році розпочато співробітництво з Головним конструктором Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій (УІАС НС) УІАС НС та МНС України.

У 1997 році розпорядженням Прем’єр-міністра України НДІ мікрографії надано статус бюджетної установи.

У 1999 році проведено дослідження та розроблено оптимальний склад документації для закладання до СФД підприємств галузей промисловості. НДІ мікрографії призначений головним виконавцем робіт із паспортизації та створення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів.

У 2000 році постановою Кабінету Міністрів України, наказами МНС України та Державного департаменту СФД НДІ мікрографії підпорядковано МНС України.

4. Некрасов Анатолій Олександрович з 30.08.2000 по 31.12.2007

Некрасов Анатолій Олександрович
Некрасов
Анатолій Олександрович

У 2002 році НДІ мікрографії (головним виконавцем) проведено паспортизацію, створено та впроваджено Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів. Відповідно до наказів МНС України та Державного департаменту СФД на НДІ мікрографії покладено функції Технічного комітету стандартизації “Страховий фонд документації” (ТК 40).

З березня 2003 року згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України НДІ мікрографії є головним виконавцем робіт зі створення інформаційної підсистеми моніторингу стану потенційно небезпечних об’єктів, а після її впровадження у 2005 році – робіт з удосконалення цієї підсистеми.

У 2004 році при інституті розпочала діяльність філія кафедри „Управління та економіка” Університету цивільного захисту України, яка заснована спільним наказом Академії цивільного захисту України та Державного департаменту СФД.

У вересні 2005 року НДІ мікрографії отримав ліцензію, яка надала йому право на проведення проектно-конструкторських робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення.

Починаючи з 2006 року, інститутом видається науково-виробничий журнал “СФД (Страховий фонд документації)“. Розроблено та впроваджено в промислову експлуатацію Державний реєстр документів СФД України - АСОД “Реєстр СФД”.

2007 рік – підготовлено та проведено науково-технічний семінар за темою “Науково-методичні основи оцінки та управління техногенною безпекою при виникненні надзвичайних ситуацій“. Одержано Деклараційний патент щодо способу антигрибкової обробки кіно- і фотоплівок, патенти України щодо способу пожежогасіння складів вибухових речовин та арсеналів, а також щодо способу сушіння довгомірних фото- та кіноплівок.

5. Приходько Володимир Мусійович з 01.01.2008 по 20.03.2013

Приходько Володимир Мусійович
Приходько
Володимир Мусійович

Розроблено та впроваджено у НДІ мікрографії технологію цифрової зйомки документації в місцях її зберігання для створення страхового фонду документації (стаціонарний та пересувний варіанти).

Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів

Створено навчальні місця для проведення практичних занять з курсантами Університету цивільного захисту України: “Державний реєстр потенційно небезпечних об'єктів“, “Паспортизація потенційно небезпечних об'єктів“ та “Стандартизація“.

6. Бобрицький Сергій Михайлович з 17.06.2013 по 09.08.2017

Бобрицький Сергій Михайлович
Бобрицький
Сергій Михайлович

У 2014 році вперше розроблено технологію мікрофільмування на чорно-білу мікроплівку медіафайлів та кольорових зображень без викривлення кольоропередачі методом кодування цифрової інформації у вигляді бітових потоків.

Розроблено програмне забезпечення для ведення електронного паспорта Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів із застосуванням Інтернет-технологій з метою адаптації процесу його ведення в умовах застосування мережі Інтернет.

З травня 2015 року НДІ мікрографії разом з Українським центром розвитку музейної справи та Спеціалізованим Центром «БАЛІ» започаткував щорічний Міжнародний науково-практичний семінар «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях», проведення засідань сесій якого відбуватиметься в різних регіонах України.

7. Кривулькін Ігор Михайлович з 19.10.2017 по 01.10.2021

Кривулькін Ігор Михайлович
Кривулькін
Ігор Михайлович

Реалізація одержаних результатів наукових робіт, виконаних НДІ мікрографії у 2017 році, забезпечує вирішення першочергових проблемних питань у сфері формування, ведення та використання СФД, а також надає можливість:

  • встановити відповідність між вимогами до фотофіксації культурних цінностей та вимогами щодо створення СФД, застосувати розроблений метод створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для забезпечення відтворення інформації про них із заданою якістю з мікрофільмів СФД;
  • застосовувати розроблені формалізовані правила вхідного контролю якості електронних паспортів потенційно небезпечних об’єктів  для форм паспортів ПНО (2НС – 12НС);
  • наочно відобразити результати роботи пошукових систем на растрових зображеннях документів, застосовуючи дослідний зразок ПЗ «ЦДНТА України – редактор текстових карт» для опрацювання задачі побудови та зберігання у бази даних текстових карт цифрових зображень фахівцями ЦДНТА України;
  • підвищити якість наукових робіт завдяки використанню передового міжнародного науково-технічного досвіду та гармонізації національної науково-технічної продукції сфери СФД з міжнародною;
  • установити єдині правила для підготування документації на культурні цінності для формування СФД для збереження інформації про культурні цінності;
  • забезпечити реалізацію державної політики щодо стабільного функціювання та розвитку державної системи СФД.

Результати наукових робіт, виконаних у 2018 році, забезпечують вирішення першочергових проблемних питань у сфері формування, ведення та використання СФД, а також надають можливість:

  • вдосконалити чинні технології мікрофільмування СФД у частині підготовки цифрових зображень документів, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді;
  • провести дослідне виготовлення зображень, що містять інформацію про культурні цінності у цифровому вигляді, та дослідне мікрофільмування інформації про культурні цінності у цифровому вигляді і відтворення з мікрофільмів СФД цієї інформації із заданою якістю;
  • гарантувати довгострокове зберігання мікрофільмів СФД без погіршення показників їхньої якості, а визначений порядок дозволить у майбутньому оперативно визначати нові деззасоби, які можуть бути застосовані під час антигрибкової обробки приміщень;
  • автоматизувати задачу визначення наявності на інформаційному ресурсі нових версій серверної частини ПЗ «ЦДНТА України – облік документів» та їх застосування та забезпечити фахівців ЦДНТА України можливістю за допомогою ПЗ «ЦДНТА України – редактор структурних елементів імпорту» визначати у візуальному режимі структурні елементи електронних таблиць, відомості яких мають бути імпортовані до БД ПЗ «ЦДНТА України – облік документів»;
  • забезпечити бази зберігання СФД України нормативним документом, який встановлює нормативи трудомісткості, нормативи часу для технологічних операцій процесу зберігання документів СФД тощо.

При НДІ мікрографії розпочав діяльність Науково-методичний центр СФД, створений з метою підвищення ефективності науково-організаційної, інформаційно- аналітичної та видавничої діяльності інституту, науково-методичного забезпечення навчального процесу з дисципліни «Страховий фонд документації», участі в навчанні та підвищенні кваліфікації співробітників установ СФД України, а також популяризації діяльності інституту та системи СФД.

У 2018 році під час розробки технології оцифрування із заданим ступенем тотожності визначених областей інтересів культурних цінностей (у рамках досліджень за темою 1.2) виконано оцифрування колекцій астрономічних фотоматеріалів у вигляді скляних платівок емульсій різної чутливості та спеціалізованих плівок, отриманих Астрономічною обсерваторією Київського національного університету ім. Тараса Шевченка як на стаціонарних телескопах, так і в експедиційних умовах у 1898-2006 рр. із заданим ступенем тотожності.

Для виконання вимог замовника створені цифрові зображення мали відповідати таким вимогам:

а) на створених цифрових зображеннях не має бути помітних геометричних викривлень;

б) роздільна здатність створених цифрових зображень має бути не меншою за розміри зернистості зображення об’єкта оцифрування;

в) гістограма створеного цифрового зображення не повинна мати єдиного максимуму як в області найменших, майже нульових, значень яскравості, так і в області найбільших, майже максимальних, значень яскравості;

г) серія із шести цифрових зображень кожного об’єкта оцифрування не повинна мати зміщень та має створюватися без зміни параметрів оцифрування під час оцифрування всієї серії.

Для вирішення поставленого завдання було розроблено відповідний метод оцифрування та створена дослідна лабораторна установка.

Результати оцифрування передано для обробляння, аналізу та оцінки співробітникам Астрономічної обсерваторії КНУ, які брали участь у проведенні експерименту. За результатами аналізу та обробляння цифрових зображень підтверджено їх належну якість та відповідність заявленим вимогам.

У 2019 році у рамках роботи науково-практичного семінару Х Луньовські читання «Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи»було підписано угоду про науково-технічне співробітництво між НДІ мікрографії та кафедрою історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна у сфері цифрових технологій реєстрації та обробки інформації про культурні цінності, зокрема про музейні експонати, з метою її довгострокового зберігання.

16 вересня 2020 року укладено Угоду про співпрацю та взаємодію між Інститутом державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту та НДІ мцкрогррафії.

З 2020 року започатковано видання електронного науково-виробничого журналу «Інформація та безпека суспільства» для надання можливості науковцям, докторантам, аспірантам (ад’юнктам) та фахівцям публікувати свої експериментальні та теоретичні дослідження в області науки, техніки і технологій, спрямовані на забезпечення техногенної, екологічної безпеки, а також висвітлення аспектів надійного збереження інформації та можливості її відтворення.

У січні 2021 року оновлено Угоду про співпрацю між Національним університетом цивільного захисту України та НДІ мікрографії.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018