• У березні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 17 березня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 • У лютому 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • У лютому 2021 року Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» видав патент № 145995 на корисну модель «Спосіб збереження інформації про кольори та відтінки на чорно-білій мікрографічній фотоплівці».

 • У лютому 2021 року співробітники відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД прийняли участь у VІ міжнародній науково-практичної конференції «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT», м. Київ з доповіддю «Контроль якості мікрофільмів з оптично зчитуваними цифровими кодами». Автори: Тімров О.О., Ткаченко В. П., Надточій І.І., Дубина О. М.

 • Вітання з нагоди 28-ї річниці створення Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії!

  1
 • 18 лютого 2021 року на базі НДІ мікрографії проведено практичні заняття з чотирма групами здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту» за темами: Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів, Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів та Розробка та впровадження нормативних документів (стандартизація). Заняття проводилися на виконання Угоди від 19.04.2010 №221 Про науково-технічне співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ) та Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії.

 • У січні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 12 січня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2021 році.
 • 5 січня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати виконання Тематичного плану зі Зміною № 2 наукових (науково-технічних) робіт, що виконав НДІ мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, за 2020 рік.

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018