• 16 березня 2023 року Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України на базі кафедри управління у сфері цивільного захисту факультету цивільного захисту провів VIII Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)». Науковцями НДІ мікрографії підготовлено та надіслано чотири комплекти тез доповідей для участі в конференції.

 • 01 березня 2023року відбулося засідання Науково-технічної ради Укрдержархіву № 2 за порядком денним:

  • Про впровадження в державній системі СФД Методичної настанови МН-084.2-17552598-001:2022 «Конвертація та доопрацювання документації, що надається в електронному вигляді, до знімання мікрофільмів на КОМ-системі» та Комплекту документації модифікованого ТТП щодо виготовлення мікрофільмів страхового фонду.
 • 31 січня 2023 року відбулося засідання Науково-технічної ради Укрдержархіву № 1 за порядком денним:

  • Про результати виконання Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2022 році.
 • 12 січня 2023 року відбулося засідання Науково-технічної ради НДІ мікрографії № 2 за порядком денним:

  1. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом замовлення на виконання наукових (науково-технічних) робіт у сфері страхового фонду документації у 2023 році.
  2. Про внесення зміни № 1 до Переліку відповідальних підрозділів, наукових керівників, відповідальних виконавців та виконавців Тематичного плану замовлення на виконання наукових (науково-технічних) робіт у сфері страхового фонду документації у 2023 році, затвердженого наказом НДІ мікрографії від 04.11.2022№ 24-о/д.
 • 05 січня 2023 року відбулося засідання Науково-технічної ради НДІ мікрографії № 1 за порядком денним:

  • Про результати виконання Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2022 році.
 • 13 грудня 2022 року відбулося засідання Науково-технічної ради № 8 за порядком денним:

  1. Про результати роботи з дослідження сучасного стану мікрофільмування у світі, визначення перспективних напрямів та розроблення практичних рекомендацій розвитку технологічного забезпечення мікрофільмування документації в умовах цифровізації економіки та суспільства (т. 1.3).
  2. Про хід робіт з дослідження проблемних питань у частині інформаційного забезпечення процесів підготовки управлінських рішень у сферах національної безпеки, оборони та економіки (т. 2.1).
 • 08 грудня 2022 року відбулося засідання Науково-технічної ради № 7 за порядком денним:

  1. Дослідження матеріалів міжнародних стандартів і доступного міжнародного та національного досвіду застосування технічних регламентів й розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень для підвищення рівня науково-технічної продукції і можливості застосування аналогів міжнародної, європейської та національної систем технічного регулювання в діяльність державної системи страхового фонду документації (т. 3.2).
  2. Про результати роботи з досліджень процесів зберігання та обліку рухомих предметів, пов’язаних з нерухомими об’єктами культурної спадщини, для встановлення правил підготування документації на них для формування страхового фонду документації (т. 3.6).
 • 06 грудня 2022 року в інституті відбулися:

  1. Атестація наукових працівників НДІ мікрографії.
  2. Засідання Науково-технічної ради № 6, на якому розглянуто питання: «Про результати атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2022 рік».
 • 04 листопада 2022 року відбулося засідання Науково-технічної ради № 5 за порядком денним:

  1. Про схвалення розподілу відповідальних виконавців та керівників наукових тем згідно з проєктом Тематичного плану замовлення на виконання наукових (науково-технічних) робіт у сфері страхового фонду документації у 2023 році.
 • 22 липня 2022 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати виконання роботи за темою 1.1 «Розроблення методу та методики визначення категорій складності під час виконання операцій вхідного контролю та підготовки документації, наданої на мікрофільмування в електронному вигляді».

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018