• 16 – 17 травня 2019 рокув НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась XII Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

 • 15 – 17 травня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ΧΧVII Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2019) Національного технічного університету «ХПІ».

 • У квітні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 24 квітня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд пропозицій відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД для формування проекту Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок НДІ мікрографії, що належить до сфери управління Укрдержархіву, на 2020 рік.
 • Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади заступника завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

  Основні вимоги до кандидата:

  • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • стаж роботи не менше 10 років;
  • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
  • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
  • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.
 • У березні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 11 квітня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2020 рік відділом досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації щодо удосконалення загально-технічної термінології.
  2. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2020 рік відділом досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації щодо внесення змін до мікрофільмів СФД і переведення мікрофільмів СФД на архівне зберігання чи анулювання.
  3. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2020 рік відділом досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації щодо дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації.
 • 5 квітня 2019 року в Державному архіві Харківської області відбулося засідання науково-методичної ради, в якому взяв участь молодший науковий співробітник НДІ мікрографії Савич А. В.

  На засіданні було обговорено та схвалено перелік документів до on-line виставки «З історії Харківського цирку», стаття «З історії Харківського цирку» та «Примірна інструкція з обліку в архівних відділах районних державних адміністрацій та міських рад Харківської області»

  1
 • 9 квітня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд оригінал-макета номера журналу «СФД (Страховий фонд документації)» № 1 (26) 2019.
 • 29 березня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі науково-практичного семінару - Х  Луньовські читання «Музей в епоху глобальних трансформацій: проблеми і перспективи», який відбувся в Національному університеті імені В. Н. Каразіна, м. Харків.

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018