• Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади заступника завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

  Основні вимоги до кандидата:

  • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • стаж роботи не менше 10 років;
  • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
  • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
  • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.
 • Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

  Основні вимоги до кандидата:

  • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • стаж роботи не менше 10 років;
  • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
  • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
  • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.
 • У січні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • У відповідності до Угоди про науково-технічне співробітництво між НУЦЗУ та НДІ мікрографії з 2 по 17 січня 2020 року на базі Науково-методичного центру інституту проведено ознайомчу практику одинадцяти ад’юнктів НУЦЗУ на посаді наукового співробітника відділу НДІ мікрографії.

 • Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади провідного інженера-технолога відділу досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації

  Основні вимоги щодо посади. Кандидат повинен знати:

  • постанови, розпорядження, накази вищих організацій та чинні організаційно-розпорядні документи НДІ мікрографії, національну систему стандартизації;
  • нормативно-правові акти, які визначають засади та основні напрямки створення і розвитку страхового фонду документації України;
  • порядок та правила проведення науково-дослідних робіт, а також робіт із стандартизації і науково-технічної інформації, у тому числі тих, що передують розробці нормативних документів;
  • директивні, керівні і методичні матеріали про порядок розроблення, оформлення, затвердження, видання національних стандартів та інших документів із стандартизації, а також порядок надання їм чинності;
 • Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади провідного інженера-програміста відділу досліджень, розробки нових інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів

  Основні вимоги щодо посади:

  • вища освіта у сфері інформаційних технологій;
  • знання об’єктно орієнтованих язиків програмування;
  • знання середовища програмування Delphi;
  • знання SQL, досвід роботи з Oracle 9 і вище;
  • здібність до самостійного вивчення предметної області.
 • 21 січня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2020 рік.
 • 17 січня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати виконання Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2019 рік.
 • У грудні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 13 грудня 2019 року в Державному архіві Харківської області відбулося засідання науково-методичної ради, в якому взяв участь молодший науковий співробітник НДІ мікрографії Савич А. В.

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018