• 17 січня 2022 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати виконання Тематичного плану замовлення зі Зміною № 2 на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2021 рік.
 • 12 січня 2022 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2022 році.
 • У грудні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом стандартизації ISO/TC 46 «Інформація та документація» провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 07 грудня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2021 рік.
 • 03 грудня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати роботи з дослідження шляхів оптимізації процесу фунгіцидного обробляння мікрофільмів страхового фонду документації.
  2. Про результати роботи з дослідження наукової і науково-технічної діяльності у сфері страхового фонду документації з метою удосконалення методичного та організаційного забезпечення і приведення у відповідність законодавству.
 • У листопаді 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом стандартизації ISO/TC 46 «Інформація та документація» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 04 листопада 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про схвалення розподілу відповідальних виконавців та керівників наукових тем згідно з проєктом Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2022 році.
  2. Про результати роботи з досліджень матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та європейської систем технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень.
 • У жовтні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 7 жовтня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати роботи з дослідження процесу перенесення інформації з документації в електронному вигляді на мікроплівку з використанням проєкційної системи на основі електронного монітора для розробки нової технології створення мікрофільму.
  2. Про результати роботи з теоретичних та експериментальних досліджень встановлення порядку конвертації та доопрацювання документації, що надається в електронному вигляді, до знімання мікрофільмів на КОМ-системі.
  3. Про результати роботи з розроблення змін до технологічного процесу відтворення на паперових носіях кольорової проектної документації для будівництва, з мікрофільмів страхового фонду документації, що виконана методами автоматизованого проектування.
 • У вересні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018