• Інформуємо про те, що згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року (згідно з наказом № 615), оприлюдненої на сайті МОНу (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-naukovih-ustanov) НДІ мікрографії визнаний таким, що пройшов державну атестацію. Інститут віднесено до ІІ класифікаційної групи. Згідно з Порядком проведення державної атестації наукових установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «…II класифікаційна група – стабільні наукові установи, що мають нижчий порівняно з науковими установами, що належать до I класифікаційної групи, науковий потенціал, є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляють активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. Наукові установи II класифікаційної групи атестуються строком на три роки».

  За результатами перевірки діяльності НДІ мікрографії за загальним фондом 2018-2020 років членами експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук одноголосно схвалено рішення про включення інституту до вищої порівняно з минулим періодом атестаційної групи. Позитивна динаміка якісного та кількісного поліпшення складових науково-технічної, інноваційної діяльності та престижу стала вагомим важелем для підтвердження унікальності установи у сфері страхового фонду документації.

 • У травні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 19 травня 2021 року співробітники відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД прийняли участь в онлайн зустрічі-обговоренні проблем та перспектив реставрації і колоризації чорно-білих світлин, яка була організована на базі Музею історії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна з нагоди святкування Міжнародного дня музеїв.

 • 1

 • 13 травня 2021 року, у рамках ΧΧIΧ Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2021) Національного технічного університету «ХПІ», на базі НДІ мікрографії в онлайн режимі відбулася робота секції № 22 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

 • 13 – 14 травня 2021 року в НДІ мікрографії (м. Харків) відбулася XIV Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

 • У квітні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • У березні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 17 березня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

 • У лютому 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018