• 12 січня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у сфері страхового фонду документації у 2021 році.
 • 5 січня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати виконання Тематичного плану зі Зміною № 2 наукових (науково-технічних) робіт, що виконав НДІ мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, за 2020 рік.
 • 29 грудня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд оригінал-макета електронного номера журналу «Інформація та безпека суспільства» («Information and Public Safety») № 1 (1) 2020.
 • У грудні 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • У листопаді 2020 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 42 «Фотографія» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 23 грудня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про схвалення заснування електронного науково-виробничого журналу.
 • 24 грудня 2020 року Вітання з Днем працівників архівних установ.

  1
 • 14 грудня 2020 року Вітання з Днем заснування технічного комітету стандартизації ТК 40 "Страховий фонд документації"

  1
 • 11 грудня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2020 рік.
  2. Про внесення зміни до Структури НДІ мікрографії.
  3. Про результати роботи з розроблення технологічного процесу відтворення копій документів страхового фонду документації для своєчасного забезпечення користувачів документами страхового фонду документації.
 • 3 грудня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результат роботи з дослідження процесів внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації і переведення мікрофільмів страхового фонду документації на архівне зберігання чи анулювання, визначення переліку робіт, встановлення правил їх виконання та документування з метою удосконалення процесу ведення галузевого та обласного (регіонального) страхового фонду документації.
  2. Про результат роботи з дослідження загальнотехнічної термінології державної системи страхового фонду документації, визначення напрямів її удосконалення з урахуванням змін у законодавстві України, нормативній лексиці, а також під впливом змін у міжнародній термінології у сфері стандартизації.
  3. Про результат роботи з дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та європейської систем технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень.
  4. Про результати роботи з дослідження методів контролю читаності і роздільної здатності мікрозображення в мікрофільмах страхового фонду документації та вдосконалення порядку використання тест-оригіналу.

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018