• 11 березня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд пропозицій відділу досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації для формування проекту Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок НДІ мікрографії, що належить до сфери управління Укрдержархіву, на 2020 рік.
 • У лютому 2019 рокуТехнічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 21 лютого 2019 року представники НДІ мікрографії взяли участь у роботі науково-практичного семінару «Запобігання надзвичайним ситуаціям і їх ліквідація», який відбувся в м. Харкові у Національному університеті цивільного захисту України.

 • У січні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 10 січня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати виконання Тематичного плану прикладних досліджень та дослідно-конструкторських (технологічних) робіт НДІ мікрографії на 2018 рік.
  2. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2019 рік.
 • У грудні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 42 «Фотографія» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 13 грудня 2018 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про хід робіт з розроблення автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій контролю та підготовки до мікрофільмування цифрових зображень документів страхового фонду документації України.
  2. Про результат роботи з розроблення методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання страхового фонду документації України.
  3. Про результат роботи з дослідження процесів функціонування Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів для розробки рекомендацій щодо його подальшого розвитку та адаптації до сучасних інформаційних технологій.
  4. Про результат роботи з дослідження впливу новітніх засобів антигрибкової обробки на зміну показників якості мікрографічної плівки та визначення серед них придатних для захисту приміщень, де виконують технологічні операції з мікрографічною плівкою.
 • 4 грудня 2018 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2018 рік.
  2. Про результат роботи з дослідження форм і методів планування та звітування у виробничій та науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації в умовах чинного законодавства.
  3. Про результат роботи з дослідження законодавчого і нормативного забезпечення формування страхового фонду документації для організації виробництва промислової продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення з метою його удосконалення і подальшого уніфікування.
 • У листопаді 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018