• У жовтні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 24 жовтня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд проекту Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2020 рік.
 • 8 – 11 жовтня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ХVIІІ Міжнародної спеціалізованої виставці «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ/ПОЖТЕХ – 2019» (далі - Виставка), яка проводилася у місті Києві на території Міжнародного виставкового центру (за адресою: Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»).

 • 04 жовтня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про схвалення розподілу відповідальних виконавців та керівників наукових тем згідно з проектом Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2020 рік.
 • У вересні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу досліджень, розробки нових інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів

  Основні вимоги до кандидата:

  • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • стаж роботи не менше 10 років;
  • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
  • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
  • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.
 • 26 вересня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про хід робіт з розроблення методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання страхового фонду документації України.
 • У серпні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 6 вересня 2019 року в Державному архіві Харківської області відбулося засідання науково-методичної ради, в якому взяв участь молодший науковий співробітник НДІ мікрографії Савич А. В.

 • 6 вересня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд оригінал-макета номера журналу «СФД (Страховий фонд документації)» №2 (27) 2019.

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018