• 7 жовтня 2021 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати роботи з дослідження процесу перенесення інформації з документації в електронному вигляді на мікроплівку з використанням проєкційної системи на основі електронного монітора для розробки нової технології створення мікрофільму.
  2. Про результати роботи з теоретичних та експериментальних досліджень встановлення порядку конвертації та доопрацювання документації, що надається в електронному вигляді, до знімання мікрофільмів на КОМ-системі.
  3. Про результати роботи з розроблення змін до технологічного процесу відтворення на паперових носіях кольорової проектної документації для будівництва, з мікрофільмів страхового фонду документації, що виконана методами автоматизованого проектування.
 • У вересні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • У серпні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • У липні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами стандартизації ISO/TC 171 «Управління документообігом» та ISO/TC 292 «Безпека» провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • У червні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 1

  Шановні колеги!
  Від імені колективу Науково-дослідного,
  проектно-конструкторського та технологічного
  інституту мікрографії та від себе особисто сердечно вітаю вас
  із нагоди загальнодержавного свята -
  Дня Конституції України!

  У цей урочистий день будемо вірити у реальне
  втілення конституційних прав і свобод, зміцнення добробуту
  наших родин та еволюційний правовий розвиток нашої держави.

  Бажаємо всім міцного здоров’я та творчої наснаги,
  подальших успіхів в усіх справах і починаннях заради
  світлого майбутнього України.

  Нехай мир і взаєморозуміння сприяють
  подальшій розбудові нашої державності,
  становленню достатку в кожній сім’ї.

  З повагою
  Директор НДІ мікрографії Ігор КРИВУЛЬКІН

 • Постійна робоча група Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій 14 червня 2021 року провела онлайн заслуховування та оцінювання звітів про використання бюджетних коштів на наукову і науково-технічну діяльність у 2020 році головних розпорядників бюджетних коштів. Результати діяльності НДІ мікрографії представив у вигляді презентації та доповіді заступник директора Юревич Євген Володимирович, наголосивши на основних досягненнях та проблемних питаннях наукового супроводу виробничої діяльності в державній системі СФД.

 • 10 червня 2021 року співробітники НДІ мікрографії прийняли участь у ІІІ Міжнародному круглому столі «Інформатизація архівної справи: архівні інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та задоволенні потреб користувачів», який був проведений на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова за участю Державної архівної служби України, Центрального державного науково-технічного архіву України, Центрального державного електронного архіву України, Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Спілки архівістів України.

 • Інформуємо про те, що згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року (згідно з наказом № 615), оприлюдненої на сайті МОНу (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-naukovih-ustanov) НДІ мікрографії визнаний таким, що пройшов державну атестацію. Інститут віднесено до ІІ класифікаційної групи. Згідно з Порядком проведення державної атестації наукових установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «…II класифікаційна група – стабільні наукові установи, що мають нижчий порівняно з науковими установами, що належать до I класифікаційної групи, науковий потенціал, є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляють активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. Наукові установи II класифікаційної групи атестуються строком на три роки».

  За результатами перевірки діяльності НДІ мікрографії за загальним фондом 2018-2020 років членами експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук одноголосно схвалено рішення про включення інституту до вищої порівняно з минулим періодом атестаційної групи. Позитивна динаміка якісного та кількісного поліпшення складових науково-технічної, інноваційної діяльності та престижу стала вагомим важелем для підтвердження унікальності установи у сфері страхового фонду документації.

 • У травні 2021 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018