• 29 березня 2024 року співробітники НДІ мікрографії прийняли участь у  ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» м. Черкаси, надано тези:

  • Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г. Використання NFT-токенів для створення страхового фонду документації України
  • Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г. Удосконалення форм документів (галузевих нормативів витрат матеріалів у мікрографії), необхідних для виготовлення та зберігання мікрофільмів страхового фонду документації України
  • Болбас О. М., Шевченко І. І. Дослідження матеріалів міжнародних стандартів і доступного міжнародного та національного досвіду у сфері «Безпека» для відповідності організаційно- управлінських аспектів діяльності цивільного захисту вимогам міжнародної, європейської та національної систем технічного регулювання
  • Власовська Т. Г., Болбас О. М. Про використання страхового фонду документації України під час ліквідації наслідків бойових дій в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну
  • Журавель В. В., Савич А. В. Дослідження перспектив розвітку виробництва обласного архіву будівельної документації
  • Клименко Н. М. Підвищення ефективності документування комп’ютерних програм, що розробляються у сфері Державної системи СФД
 • 26 березня 2024 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання: «Про розгляд пропозицій для формування проєкту Тематичного плану замовлення на виконання наукових (науково-технічних) робіт у сфері страхового фонду документації у 2025 році».

 • Національний орган стандартизації повідомив, що наказом від 20 лютого 2024 року № 51 Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») прийнято ДСТУ 33.205:2024 «Страховий фонд документації. Правила формування страхового фонду документації на промислову продукцію оборонного і мобілізаційного призначення» на заміну ДСТУ 33.205:2005 з наданням чинності з 01 жовтня 2024 року. Для використання в роботі цей стандарт можна замовити в ДП «УкрНДНЦ»

 • 11 січня 2024 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про визначення Переліку особливо важливих робіт за Тематичним планом замовлення на виконання наукових (науково-технічних) робіт у сфері страхового фонду документації у 2024 році.
 • 05 січня 2024 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати виконання Тематичного плану замовлення на виконання наукових (науково-технічних) робіт у сфері страхового фонду документації у 2023 році
 • 02 січня 2023 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд Замовлень на виконання наукових (науково-технічних) робіт для формування проєкту Тематичного плану замовлення на виконання наукових (науково-технічних робіт) у сфері страхового фонду документації у 2024 році.
 • 20 грудня 2023 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про затвердження Положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад НДІ мікрографії.
 • 15 грудня 2023 року відбулося засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати роботи з дослідження матеріалів міжнародних стандартів і доступного міжнародного та національного досвіду застосування технічних регламентів й розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень для підвищення рівня науково-технічної продукції і можливості застосування аналогів міжнародної, європейської та національної систем технічного регулювання в діяльність державної системи страхового фонду документації.
 • 08 грудня 2023 року відбулося засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати роботи з дослідження перспектив розвитку виробництва Обласного архіву будівельної документації.
  2. Про результати роботи з дослідження проблемних питань документування комп’ютерних програм, що розробляються у сфері державної системи страхового фонду документації.
 • 4-6 грудня 2023 року співробітники НДІ мікрографії прийняли участь у X Міжнародній науково-практичній конференції «Modern problems of science, education and society» Київ, Україна. Надано тези до секції «Технічні науки»

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018