• 13 червня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про хід робіт з розроблення автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій контролю та підготовки до мікрофільмування цифрових зображень документів страхового фонду документації України.
 • У травні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • Згідно з рішенням науково-технічної ради НДІ мікрографії № 6/2 від 22.05.2019 визнано Бабенка В. В. переможцем конкурсу на заміщення посади заступника завідувача відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

 • 22 травня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результат роботи з дослідження видів документації у сферах розроблення і впровадження промислової продукції, проектування, спорудження, введення в експлуатацію та відновлення об’єктів будівництва різного функціонального призначення та встановлення вимог щодо її комплектності для створення страхового фонду документації.
  2. Про затвердження результатів конкурсу на заміщення вакантної посади заступника завідувача відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування страхового фонду документації.
 • 16 – 17 травня 2019 рокув НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась XII Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

 • 15 – 17 травня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ΧΧVII Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2019) Національного технічного університету «ХПІ».

 • У квітні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 24 квітня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд пропозицій відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД для формування проекту Тематичного плану замовлення на виконання прикладних наукових досліджень і науково-технічних розробок НДІ мікрографії, що належить до сфери управління Укрдержархіву, на 2020 рік.
 • У березні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія» та ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 11 квітня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2020 рік відділом досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації щодо удосконалення загально-технічної термінології.
  2. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2020 рік відділом досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації щодо внесення змін до мікрофільмів СФД і переведення мікрофільмів СФД на архівне зберігання чи анулювання.
  3. Про стан планування наукових робіт, виконання яких заплановано на 2020 рік відділом досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації щодо дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації.

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018