• У грудні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проєкту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 13 грудня 2019 року в Державному архіві Харківської області відбулося засідання науково-методичної ради, в якому взяв участь молодший науковий співробітник НДІ мікрографії Савич А. В.

 • 10 грудня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати роботи за темою 1.6 «Дослідження перспектив розвитку виробництва із зберігання документів страхового фонду документації та архівної справи з урахуванням особливостей виробництва спеціальних установ страхового фонду документації та Центрального державного науково-технічного архіву України при переміщенні на нові площі».
 • 3 грудня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати роботи з розроблення автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій контролю та підготовки до мікрофільмування цифрових зображень документів страхового фонду документації України.
 • У листопаді 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проєктів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

 • 21 листопада 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про результати роботи з розроблення методу та технології створення зображень у цифровому вигляді, що містять інформацію про культурні цінності, для формування, ведення і використання страхового фонду документації України.
 • 14 листопада 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про ухвалення періодичності проведення атестації наукових працівників НДІ мікрографії.
  2. Про результат роботи з дослідження міжнародних стандартів для адаптації нормативної бази державної системи страхового фонду документації до вимог європейської системи технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо застосування міжнародного досвіду у сфері формування, ведення і використання страхового фонду документації України.
  3. Про результат роботи з дослідження процесів функціонування Державного реєстру техногенно та екологічно небезпечних об’єктів для розробки рекомендацій щодо його подальшого розвитку та адаптації до сучасних інформаційних технологій.
 • У жовтні 2019 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

 • 24 жовтня 2019 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуто питання:

  1. Про розгляд проекту Тематичного плану наукових (науково-технічних) робіт, що виконує Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії за рахунок коштів Державного бюджету України, на 2020 рік.
 • 8 – 11 жовтня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ХVIІІ Міжнародної спеціалізованої виставці «ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ/ПОЖТЕХ – 2019» (далі - Виставка), яка проводилася у місті Києві на території Міжнародного виставкового центру (за адресою: Броварський проспект, 15, станція метро «Лівобережна»).

Перейти до повного переліку актуальних новин

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018