• заступник директора з наукової роботи;
 • помічник директора;
 • завідувач канцелярії;
 • провідний економіст з праці відділу 03;
 • науковий співробітник відділу 11;
 • молодший науковий співробітник відділу 11;
 • провідний інженер-технолог відділу 11;
 • інженер-технолог І категорії відділу 13;
 • провідний архітектор відділу 21;
 • інженер-проектувальник ІІ категорії відділу 21;
 • молодший науковий співробітник відділу 32;
 • інженер програміст І категорії відділу 32;
 • водій автотранспортних засобів відділу 41;

Посада: Заступник завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

Графік роботи: повний робочий день.

Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет: 7855 грн. (оклад - 6830 грн.)

Основні вимоги до кандидата:

 • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • стаж роботи не менше 10 років;
 • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
 • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
 • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.

Основні вимоги щодо посади:

 • здійснення організаційно-технічного керівництва роботою відділу;
 • забезпечення виконання науково-дослідних робіт відділу згідно з Тематичним планом наукових робіт;
 • проведення дослідження та випробування нових матеріалів та засобів з метою впровадження у технологічні процеси;
 • підготування статей до публікацій, участь у роботі семінарів, конференцій;
 • розроблення перспективних та календарних планів робіт за тематикою відділу;
 • внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків досліджень у відділі;
 • надання відгуків на науково-технічну документацію, що надходить від суміжних відділів, а також сторонніх організацій.

Посада: Слюсар по ремонту та обслуговуванню технологічного обладнання та електрообладнання ІV розряду експлуатаційно-технічного відділу

Графік роботи: повний робочий день.

Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет: 4723 грн.

Основні вимоги:

 • знання будови і принципів роботи обладнання;
 • знання електричних схем електроустановок, електричних параметрів і норм та методів їх перевірки;
 • знання принципів дії і будови пускорегулюючої апаратури люмінесцентних ламп;
 • знання правил безпеки під час обслуговування електроустаткування.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

+38 (0572) 94-48-61
+38 (0572) 94-98-11

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018