Посада: Заступник завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

Графік роботи: повний робочий день.

Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет: 9051 грн. (оклад - 6242 грн.)

Основні вимоги до кандидата:

 • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
 • стаж роботи не менше 10 років;
 • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
 • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
 • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.

Основні вимоги щодо посади:

 • здійснення організаційно-технічного керівництва роботою відділу;
 • забезпечення виконання науково-дослідних робіт відділу згідно з Тематичним планом наукових робіт;
 • проведення дослідження та випробування нових матеріалів та засобів з метою впровадження у технологічні процеси;
 • підготування статей до публікацій, участь у роботі семінарів, конференцій;
 • розроблення перспективних та календарних планів робіт за тематикою відділу;
 • внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків досліджень у відділі;
 • надання відгуків на науково-технічну документацію, що надходить від суміжних відділів, а також сторонніх організацій.

Посада: Провідний бухгалтер

Графік роботи: повний робочий день.

Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет: 5425 грн. (оклад - 3496 грн.)

Основні вимоги:

Самостійно складає чи приймає до обліку первинні документи, систематизує інформацію, відображену в цих документах; готує дані та форми документів для розрахунків з бюджетом, Пенсійним фондом, позабюджетними фондами, банками; нараховує заробітну плату, переказує кошти за виконані роботи, веде інші розрахунки з працівниками, громадянами та юридичними особами за встановленими відповідно до чинного законодавства; знання MEDOK, Word, Excel. Е-Звітність, Е-Казна, звіти з податковою інспекцією та фондом соцстраху, звіт по єдиному внеску, розрахунок заробітної плати, порядок документального оформлення і відображення в бухгалтерському обліку засобів господарювання та їх руху, правила фінансування; основи трудового законодавства.

Посада: Провідний економіст

Графік роботи: повний робочий день.

Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет: 5425 грн. (оклад - 3496 грн.)

Основні вимоги:

 • виконання робіт по здійсненню економічної діяльності підприємства;
 • виконання розрахунків з матеріальних, трудових і фінансових витрат;
 • здійснення економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів;
 • здійснення контролю за ходом виконання планових завдань підприємства і його підрозділами, використанням внутрішньогосподарських резервів;
 • ведення обліку економічних показників результатів виробничої діяльності підприємства і його підрозділів;
 • облік укладених договорів;
 • знання Word, Excel.

Посада: Слюсар по ремонту та обслуговуванню технологічного обладнання та електрообладнання ІV розряду експлуатаційно-технічного відділу

Графік роботи: повний робочий день.

Стабільна заробітна плата та повний соціальний пакет: 4173 грн. (оклад - 2613 грн.)

Основні вимоги:

 • знання будови і принципів роботи обладнання;
 • знання електричних схем електроустановок, електричних параметрів і норм та методів їх перевірки;
 • знання принципів дії і будови пускорегулюючої апаратури люмінесцентних ламп;
 • знання правил безпеки під час обслуговування електроустаткування.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

+38 (0572) 94-48-61
+38 (0572) 94-98-11

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018