Наукова діяльність, яка здійснюється у державній системі страхового фонду документації, спрямована на виконання державної політики щодо створення та зберігання страхового фонду документації України і забезпечення впровадження прогресивних технологій формування, накопичення, відтворення і передачі інформації користувачам страхового фонду документації.

До пріоритетних напрямків цієї  діяльності належать завдання щодо:

 • технологічно-конструкторського забезпечення страхового фонду документації;
 • розроблення автоматизованих систем та програмного забезпечення;
 • проведення проектно-конструкторських робіт з нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств та установ України;
 • нормативного забезпечення функціювання державної системи страхового фонду документації;
 • міжнародного співробітництва,  організації розроблення, розгляду, експертизи, узгодження і підготовки до затвердження проектів міжнародних, міждержавних, національних стандартів та інших нормативних документів зі стандартизації.

Виконання цих завдань у державній системі страхового фонду документації забезпечує провідна науково-дослідна установа у сфері формування, ведення та використання страхового фонду документації - Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії (НДІ мікрографії), який створено на базі Харківського державного проектного інституту загального машинобудування.

НДІ мікрографії є єдиною науково-дослідною, проектно-конструкторською та дослідно-технологічною установою, яка займається розв`язанням актуальних проблем мікрографії, здійснює науково-технічне забезпечення робіт з формування, ведення та використання страхового фонду документації України, проводить науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи в галузі попередження надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Для забезпечення освітньої та наукової діяльності у галузі страхового фонду документації у 2004 році в інституті засновано філію кафедри "Управління та економіка" Університету цивільного захисту України. Філією кафедри здійснюється проведення лекцій, семінарських та практичних занять з дисципліни "Страховий фонд документації", організація проходження виробничої практики, дипломне стажування слухачів університету.

Основні напрями науково-технічної та проектно-конструкторської діяльності НДІ мікрографії:

 • Наукове, науково-технічне прогнозування розвитку науки і техніки у сферах створення страхового фонду документації України та забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях.
 • Дослідження та розробка методології і науково обґрунтованих критеріїв створення і накопичення страхових фондів галузей та областей (регіонів).
 • Розроблення та впровадження сучасного мікрографічного та репрографічного устатковання.
 • Розроблення та впровадження нових інформаційних технологій та автоматизованих систем.
 • Розвиток традиційних та розроблення прогресивних технологій створення та довгострокового зберігання СФД.
 • Створення типових комплектів документації для проведення аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій, розробка АРКД підприємств галузей промисловості України, що підлягають постійному та обов’язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами.
 • Наукове та нормативно-методичне забезпечення проведення паспортизації потенційно небезпечних об’єктів України та ведення Державного реєстру ПНО.
 • Створення підсистеми моніторингу стану потенційно небезпечних об’єктів.
 • Розроблення та ведення нормативних документів комплексів стандартів “Страховий фонд документації” та “Безпека у надзвичайних ситуаціях”.
 • Ведення секретаріату Технічного комітету зі стандартизації “Страховий фонд документації” (ТК 40).
 • Розроблення, розгляд, експертиза, узгодження і підготовка до затвердження проектів міжнародних, міждержавних, національних стандартів та інших нормативних документів.
 • Комплексна розробка проектно-кошторисної документації для нового будівництва, реконструкції та технічного переоснащення підприємств.
 • Підготовка фахівців за дисципліною „Страховий фонд документації” згідно з замовленнями і договірними зобов’язаннями.
 • Участь у проведенні перепідготовки і підвищення кваліфікації наукових та інженерних кадрів у галузі СФД.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018