Статут затверджено Наказом Державної архівної служби України
від 28 квітня 2012 року № 80. Зміни внесено 03.07.2017 року.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018