На виконання ст. 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» від 22 березня 2001 р. № 2332-III, розпорядження заступника Міністра МНС України від 09 квітня 2004 р. № 29/5-273 «Про впровадження в навчальний процес навчальних закладів МНС України дисципліни «Страховий фонд документації», Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) було визначено провідним навчальним закладом з упровадження дисципліни «Страховий фонд документації». Спільним наказом Національного університету цивільного захисту України та НДІ мікрографії від 24 червня 2010 р. № 369/61, для координації спільної роботи щодо методичного забезпечення та проведення занять з дисципліни «Страховий фонд документації», при НДІ мікрографії було створено філію кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту НУЦЗУ.

Розроблене НДІ мікрографії методичне забезпечення з дисципліни «Страховий фонд документації» надано до Національного університету цивільного захисту України (м. Харків), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, яке використовується ними при проведенні занять.

На сьогодні взаємодія НДІ мікрографії, Національного університету цивільного захисту України та Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля здійснюється відповідно до Угод про науково-технічне співробітництво (НУЦЗУ та НДІ мікрографії від 19.04.2010 № 221, Черкаського ІПБ ім. Героїв Чорнобиля та НДІ мікрографії від 02.07.2012 ).

Метою цих Угод є консолідація зусиль для досягнення наступних завдань:

 • залучення науково-педагогічних працівників навчальних закладів та наукових працівників НДІ мікрографії до участі у спільній роботі щодо проведення навчальної, методичної та наукової роботи для забезпечення навчального процесу з дисципліни «Страховий фонд документації», проведення спільних наукових досліджень з питань створення і зберігання страхового фонду документації;
 • розширення можливостей обміну досвідом у суміжних напрямах діяльності;
 • вирішення загальних проблем для вдосконалення нормативно-правової бази у сфері створення та ведення страхового фонду документації;
 • проведення наукової, методичної та консультативної роботи з питань формування, ведення та використання страхового фонду документації в інноваційних проектах сфери цивільного захисту;
 • встановлення та розвитку довгострокового, ефективного та взаємовигідного співробітництва сторін.

У відповідності до Угоди про науково-технічне співробітництво між НУЦЗУ та НДІ мікрографії з 2 по 17 січня 2020 року на базі Науково-методичного центру інституту проведено ознайомчу практику одинадцяти ад’юнктів НУЦЗУ на посаді наукового співробітника відділу НДІ мікрографії.

Метою практики було:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки ад’юнктів НУЦЗУ;
 • залучення ад’юнктів до наукової діяльності у галузі страхового фонду документації;
 • ознайомлення з веденням Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів;
 • набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності з використанням
 • сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами наукових досліджень;
 • забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, тощо.

З урахуванням пропозицій, наданих НУЦЗУ було розроблено індивідуальні Програми ознайомчої практики та Графік проходження ад’юнктами ознайомчої практики.

Для проведення ознайомчої практики ад’юнктів використовувалась матеріальна база наукових відділів інституту із залученням співробітників за напрямками наукових досліджень.

Особливу увагу ад’юнктів привернули роботи інституту з:

 • планування та визначення обсягів робіт, що виконуються, форми звітності;
 • науково-технічне забезпечення ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та державної системи страхового фонду документації, використання геоінформаційних технологій при моделюванні надзвичайних ситуацій та систем приймання рішень;
 • програмне забезпечення з автоматизації задач обліку архівних документів для використання архівними установами під час надання послуг із застосуванням Інтернет-технологій;
 • роботи інституту щодо відновлення згасаючих текстів на паперових носіях;
 • організація роботи технічного комітету ТК 40.

За результатами виконання індивідуальної програми ознайомчої практики було затверджено звіти ад’юнктів.

Фото з ознайомчої практики ад’юнктів НУЦЗУ:

1
1
1
1
1
1
1

28 листопада у НДІ мікрографії було проведено практичні заняття 2017/2018 навчального року з 27 курсантами та магістрами Національного університету цивільного захисту України з навчальної дисципліни «Страховий фонд документації» за темами: «Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів (ПНО)», «Ведення Державного реєстру ПНО», «Розробка та впровадження нормативних документів (стандартизація)», «Дослідження впливу спеціальних видів фотолабораторної обробки на сенситометричні параметри фотоматеріалів», «Роль складових та рецептура фотооброблювальних розчинів, етапи фотолабораторної обробки негативних фотоматеріалів».

Директор НДІ мікрографії Кривулькін І. М. ознайомив слухачів<br />з історією інституту, його завданнями та досягненнями
Директор НДІ мікрографії Кривулькін І. М. ознайомив слухачів
з історією інституту, його завданнями та досягненнями
Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги <br/>теперішнього часу розповів завідувач відділу Болбас О. М.
Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги
теперішнього часу розповів завідувач відділу Болбас О. М.
Група курсантів вивчає особливості ведення<br/>Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
Група курсантів вивчає особливості ведення
Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
Магістри НУЦЗУ ознайомилися з оригіналами документів<br/>наданих для закладання до страхового фонду документації
Магістри НУЦЗУ ознайомилися з оригіналами документів
наданих для закладання до страхового фонду документації
Питання, що розглядалися, часто викликали дискусії
Питання, що розглядалися, часто викликали дискусії
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018