На виконання ст. 6 Закону України «Про страховий фонд документації України» від 22 березня 2001 р. № 2332-III та розпорядження заступника Міністра МНС України від 09 квітня 2004 р. № 29/5-273 «Про впровадження у навчальний процес навчальних закладів МНС України дисципліни «Страховий фонд документації» Національний університет цивільного захисту України (НУЦЗУ) було визначено провідним навчальним закладом щодо її впровадження.

Спільним наказом Національного університету цивільного захисту України та НДІ мікрографії від 24 червня 2010 р. № 369/61 для координації спільної роботи з методичного забезпечення та проведення занять з дисципліни «Страховий фонд документації», при НДІ мікрографії було створено філію кафедри управління та організації діяльності у сфері цивільного захисту НУЦЗУ.

Розроблене НДІ мікрографії методичне забезпечення дисципліни «Страховий фонд документації» використовується при проведенні занять у Національному університеті цивільного захисту України (м. Харків), Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності та Черкаському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України.

Сьогодні взаємодія НДІ мікрографії, Національного університету цивільного захисту України та Черкаського інституту пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля здійснюється відповідно до Угод про науково-технічне співробітництво (НУЦЗУ та НДІ мікрографії від 01.01.2021, Черкаського ІПБ ім. Героїв Чорнобиля та НДІ мікрографії від 02.07.2012).

Метою цих Угод є об'єднання можливостей та зусиль у науковій, навчально-методичній та практичній сферах для підготовки фахівців цивільного захисту, проведення спільних наукових досліджень з питань формування, ведення та використання СФД.

Відповідно до Угоди про науково-технічне співробітництво між НУЦЗУ та НДІ мікрографії на базі Науково-методичного центру інституту проводиться ознайомлювальна практика ад'юнктів НУЦЗУ на посаді наукового співробітника відділу НДІ мікрографії.

З урахуванням пропозицій, наданих НУЦЗУ, розробляються індивідуальні програми та Графіки проходження ознайомчої практики по відділах. Для її проведення використовується матеріальна база наукових відділів із залученням співробітників інституту за напрямами наукових досліджень. За результатами виконання програми практики затверджуються звіти ад'юнктів.

Згідно з робочими навчальними планами на навчальний рік Національного університету цивільного захисту України у НДІ мікрографії проводяться практичні заняття з здобувачами вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту» за темами: «Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів», «Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів» та «Розробка та впровадження нормативних документів (стандартизація)».

Фото занять:

Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги <br/>теперішнього часу розповів завідувач відділу Болбас О. М.
Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги сучасності розповідає завідувач відділу Олександр Болбас.
Група курсантів вивчає особливості ведення<br/>Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
Про ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів
та особливості їх паспортизації з введенням електронного документообігу розповідає завідувач відділу Сергій Ільїн.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018