К-84.2-37552598-002:2018 "Класифікатор документів страхового фонду документації України"

СФД. Нормативні акти 2020 р.

СФД. Покажчик законодавчих, нормативно-правових, нормативних та методичних документів 2023 р.

МН-84.2-37552598-001:2022 Методична настанова "Конвертація та доопрацювання документації, що надається в електронному вигляді, до знімання мікрофільмів на ком-системі"

C 84.2-37552598-001:2021 "Словник термінів сфери страховий фонд документації"

МР 84.2-37552598-023:2022 СФД Методичні рекомендації "Електронні копії документів. Загальні вимоги"

Технологічна інструкція "Мікрофільмування, налаштування робочого місця, контроль технічного стану та обслуговування" ТІ 321.02200.00065

СФД. Покажчик №10 тимчасових технічних рішень станом на 12.01.2021 р.

МП 84.2-37552598-002:2015 Методичний посібник Cтворення, формування, ведення та використання страхового фонду документації України

СОУ 84.2-37552598-010:2018 СФД. Укрупнені нормативи трудомісткості наукових робіт (чинний від 01.02.2019)

СОУ 84.2-37552598-011:2018 СФД. Порядок виконання наукових робіт (чинний від 01.02.2019)

МР-84.2-37552598-018:2017 СФД. Методичні рекомендації "Об’єкти вугільної промисловості порядок створення, формування, ведення та використання"

МР 84.2-37552598-019:2017 СФД. Методичні рекомендації "Об’єкти чорної металургії порядок створення, формування, ведення та використання"

М-84.2-37552598-019:2016 СФД. Методика "Віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації"

МР 84.2-37552598-020:2019 СФД. Методические рекомендации "Планування та звітування у виробничій і науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації"

М-84.2-37552598-021:2016 СФД. Методика "Визначення об’єктів землеустрою, документацію яких доцільно укладати до страхового фонду документації"

Пропозиції щодо знімання культурних цінностей у місцях їх зберігання та використання відповідного фотографічного устатковання й оптичних пристроїв під час знімання.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018