М-84.2-37552598-019:2016 СФД. Методика "Віднесення об’єктів будівництва до таких, документація яких підлягає закладанню до страхового фонду документації"

М-84.2-37552598-021:2016 СФД. Методика "Визначення об’єктів землеустрою, документацію яких доцільно укладати до страхового фонду документації"

Зміна №1 до СОУ 75.2-37763687-014:2012 "Страховий фонд документації. Нормативи трудомісткості технологічних операцій відтворення повнорозмірних паперових копій з мікрофільмів"

Зміна №2 до СОУ 84.2-37552598-004:2015 "Страховий фонд документації. Нормативи трудомісткості технологічних операцій виготовлення мікрофільмів страхового фонду"

СОУ 84.2-37552598-005:2018 "Страховий фонд документації. Нормативи трудомісткості технологічних операцій зберігання мікрофільмів страхового фонду документації"

МР-84.2-37552598-018:2017 СФД. Методичні рекомендації "Об’єкти вугільної промисловості порядок створення, формування, ведення та використання"

МР 84.2-37552598-019:2017 СФД. Методичні рекомендації "Об’єкти чорної металургії порядок створення, формування, ведення та використання"

МР 84.2-37552598-020:2019 СФД. Методические рекомендации "Планування та звітування у виробничій і науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації"

СФД. Покажчик законодавчих, нормативно-правових, нормативних та методичних документів 2021 р.

СФД. Нормативні акти 2020 р.

СФД. Покажчик №10 тимчасових технічних рішень станом на 12.01.2021 р.

Пропозиції щодо знімання культурних цінностей у місцях їх зберігання та використання відповідного фотографічного устатковання й оптичних пристроїв під час знімання.

К-84.2-37552598-002:2018 "Класифікатор документів страхового фонду документації України"

 

 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018