Завідувач відділу - Ільїн Сергій Володимирович
Завідувач відділу
Ільїн Сергій Володимирович

Основними напрямами діяльності відділу є:

 • створення автоматизованої інформаційної системи СФД, яка забезпечить автоматизацію інформаційних та технологічних процесів створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації;
 • здійснення науково-технічного забезпечення ведення та розвитку державних реєстрів потенційно небезпечних об'єктів (далі - ПНО) та документів страхового фонду документації;
 • удосконалення впровадженої в головних управліннях МНС України інформаційної підсистеми моніторингу стану ПНО;
 • розроблення програмного забезпечення автоматизованих робочих місць в економічній, фінансовій, виробничій, науково-технічній, кадровій сферах функціювання системи СФД;
 • розроблення программного забезпечення з автоматизації задач обліку архівних документів для використання архівними установами під час надання послуг щодо забезпечення користувачів документацією із застосуванням Інтернет-технологій;
 • використання геоінформаційних технологій при моделюванні надзвичайних ситуацій та експертних систем приймання рішень;
 • проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення програмних комплексів з урахуванням сучасних інформаційних технологій;
 • проведення науково-технічних досліджень щодо інформаційної підтримки попередження надзвичайних ситуацій.
 • виконнаня науково-дослідних робіт з дослідження ПНО та документації на них для актуалізації інформації, яку містить база даних Державного реєстру ПНО;
 • розроблення форм паспортів ПНО;
 • розроблення національних та галузевих стандартів України за напрямками: СФД на потенційно небезпечні об'єкти, системи життєзабезпечення і транспортних зв’язків та СФД для проведення аварійно-рятувальних робіт;
 • розроблення нормативно-правових документів, які забезпечують єдиний порядок ведення Державного реєстру ПНО та здійснення моніторингу ПНО;
 • надання науково-технічної допомоги суб’єктам господарської діяльності в розробленні та оформленні паспортів ПНО; 
 • надання консультативних та інформаційних послуг з питань, пов'язаних з потенційно небезпечними об'єктами;
 • розроблення на договірних засадах Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій та аварій для суб'єктів господарської діяльності.

Виконані фахівцями відділу розробки підвищили ефективність та якість у частині:

 • формування управлінських рішень при прогнозуванні, попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації.

Фахівці відділу можуть виконати із застосуванням сучасних інформаційних технологій - СКБД «Oracle», СКБД «Informix», СКБД «Firebird», СКБД «PostgreSQL», СКБД «MySQL», ГІС «QGIS Desktop», системи керування бізнес-правилами «Drools», інтегрованого середовища розробки «Delphi», «Visual Studio», «Eclipse», «CMS Joomla!»  - дослідно-конструкторські роботи зі створення програмних комплексів та автоматизованих систем із забезпеченням комплексного підходу, пошуку оптимальних системних рішень та розробки програмної документації, згідно з діючими нормативними та керівними документами.

Відділом отримано охоронні документи за результатами наукових робіт

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018