Завідувач відділу - Ільїн Сергій Володимирович
Завідувач відділу
Ільїн Сергій Володимирович

Основними напрямами діяльності відділу є:

  • створення автоматизованої інформаційної системи СФД, яка забезпечить автоматизацію інформаційних та технологічних процесів створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації;
  • здійснення науково-технічного забезпечення ведення та розвитку державного реєстру документів страхового фонду документації;
  • розроблення програмного забезпечення автоматизованих робочих місць в економічній, фінансовій, виробничій, науково-технічній, кадровій сферах функціювання системи СФД;
  • розроблення программного забезпечення з автоматизації задач обліку архівних документів для використання архівними установами під час надання послуг щодо забезпечення користувачів документацією із застосуванням Інтернет-технологій;
  • використання геоінформаційних технологій при моделюванні надзвичайних ситуацій та експертних систем приймання рішень;
  • проведення дослідно-конструкторських робіт зі створення програмних комплексів з урахуванням сучасних інформаційних технологій;
  • проведення науково-технічних досліджень щодо інформаційної підтримки попередження надзвичайних ситуацій.

Виконані фахівцями відділу розробки підвищили ефективність та якість у частині:

  • формування управлінських рішень при прогнозуванні, попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
  • створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації.

Фахівці відділу можуть виконати із застосуванням сучасних інформаційних технологій - СКБД «Oracle», СКБД «Firebird», СКБД «PostgreSQL», СКБД «MySQL», ГІС «QGIS Desktop», системи керування бізнес-правилами «Drools», інтегрованого середовища розробки «Delphi», «Visual Studio», «Eclipse», «CMS Joomla!»  - дослідно-конструкторські роботи зі створення програмних комплексів та автоматизованих систем із забезпеченням комплексного підходу, пошуку оптимальних системних рішень та розробки програмної документації, згідно з діючими нормативними та керівними документами.

Відділом отримано охоронні документи за результатами наукових робіт

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018