Технічний комітет стандартизації "Страховий фонд документації" (ТК 40) створений 14 грудня 1992 року спільним наказом Держстандарту України та Держцентру страхового фонду документації України від 14.12.1992 № 46/137. Структура ТК 40 включає 20 організацій – членів ТК та їхніх повноважних представників.

Голова ТК 40 - Кривулькін Ігор Михайлович
Голова ТК 40 кандидат фізико-математичних наук
Кривулькін Ігор Михайлович

На комітет покладено функції розроблення, розгляду й погодження національних стандартів, участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних нормативних документів цих організацій.

У складі ТК 40 організована робота підкомітету ПК 1 за напрямом «Цивільний захист», який створений для прискорення робіт з адаптації національної системи технічного регулювання, стандартизації та ринкового нагляду до вимог Європейського Союзу і вдосконалення робіт у сфері «Безпека у надзвичайних ситуаціях». Рішення щодо створення підкомітету «Цивільний захист» схвалено на засіданні ТК 40 (Протокол № 1 від 16.01.2014).

Сферою діяльності ТК 40 є виконання робіт зі стандартизації у галузі безпеки у надзвичайних ситуаціях, страхового фонду документації, репрографії, мікрографії та застосування зображень документів.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Представляє інтереси України в Міжнародній організації із стандартизації (ISO) у міжнародних комітетах: ISO/ТС 46 "Інформація і документація", ISO/ТС 171 "Управління документообігом'', ISO/ТС 42 "Фотографія", ISO/TC 292 "Безпека". 

Участь у гармонізації міжнародних та міждержавних стандартів вирішує такі основні проблеми:

 • узгодження національної технічної політики України з технічною політикою, яку проводять її торгові партнери, і врахування її інтересів під час розроблення міжнародних стандартів з метою подолання технічних бар'єрів у торгівлі;
 • використання міжнародних стандартів з метою підвищення технічного рівня національної економіки, підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;
 • проведення експертизи проектів міжнародних стандартів на різних проектних стадіях розроблення, представлених на розгляд іншими міжнародними комітетами для перевірки їх відповідності сучасному рівню розвитку науки і техніки, а також оцінювання ступеня прийняття стандартів на національному рівні та їх застосування на практиці.

ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

 • реалізація встановлених завдань державної політики в закріпленій сфері діяльності та стосовно певних об’єктів стандартизації;
 • підготовка та надання пропозицій до програми робіт з національної стандартизації щодо розроблення нормативних документів у галузях безпеки у надзвичайних ситуаціях та страхового фонду документації, а також пропозицій щодо здійснення робіт з міждержавної стандартизації у галузі репрографії, мікрографії та міжнародної стандартизації у галузі застосування зображень документів, інформації, документації та фотографії;
 • організація та забезпечення розроблення, розгляду, погодження і підготовки до затвердження проектів нормативних документів із стандартизації у закріпленій сфері діяльності;
 • ведення нормативних документів із стандартизації у сфері безпеки у надзвичайних ситуаціях та страхового фонду документації;
 • участь у роботі споріднених ТК міжнародних та регіональних організацій і формування позиції України щодо розроблюваних документів цих організацій.

ТК 40 НАДАЄ ТАКІ ВИДИ ПОСЛУГ

 • розробляє нормативні документи (національні стандарти України (ДСТУ);
 • переглядає і перевіряє стандарти, готує зміни до них і пропозиції щодо скасування національних і міждержавних стандартів, а також готує пропозиції для голосування щодо проектів міжнародних і регіональних стандартів;
 • здійснює гармонізацію національних стандартів з міжнародними та європейськими;
 • надає науково-методичну і консультативну допомогу іншим суб’єктам стандартизації, користувачам стандартів та споживачам на обумовлених з ними умовах;
 • за наявності замовлення, організовує виконання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;
 • організовує та провадить науково-технічні конференції, семінари і наради зі стандартизації у закріпленій сфері діяльності;
 • видає і розповсюджує власні інформаційні матеріали та документи, що стосуються його діяльності, у друкованих та електронних засобах масової інформації;
 • реєструє галузеві нормативні документи.
Голова: Кривулькін Ігор Михайлович
Заступник голови: завідувач відділу,
Болбас Олександр Миколайович
Відповідальний секретар: заступник завідувача відділу,
Беззубець Тетяна Яківна
Адреса: вул. Москалівська, 139, м. Харків, 61157 Україна (G)
Телефон: +38 (057) 712-02-80
Факс: +38 (057) 712-02-80
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Подяка 2018
Подяка 2020
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018