Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії оголошує з 23 травня 2023 року  конкурс на заміщення вакантної наукової посади молодшого наукового співробітника відділу досліджень і розробки нормативної, конструкторської та проектної документації на об’єкти будівництва у сфері СФД.

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу досліджень і розробки нормативної, конструкторської та проектної документації на об’єкти будівництва у сфері СФД

Кандидат на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника повинен:

 • приймати участь в визначенні пріоритетних напрямків досліджень у відділі;
 • приймати участь в розроблюванні перспективних та календарних планів робіт за тематикою робіт відділу;
 • приймати участь у формуванні Тематичного плану наукових робіт НДІ мікрографії та Плану роботи відділу;
 • знати порядок та правила проведення науково-дослідних робіт, а також робіт із стандартизації і науково-технічної інформації, у тому числі тих, що передують розробці нормативних документів;
 • знати правила оформлення технічних звітів та інших звітних документів;
 • виконувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські (технологічні) роботи згідно з Тематичним планом наукових робіт НДІ мікрографії та вимогами нормативних документів;
 • брати участь у впровадженні розробок та здійснювати авторський нагляд;
 • вивчати та застосовувати досягнення вітчизняної та закордонної науки та техніки у розробках за тематикою робіт відділу;
 • приймати участь у науково-технічних конференціях, семінарах і нарадах у сфері діяльності за напрямками робіт відділу;
 • знати порядок оформлення організаційно-розпорядчих документів, основи діловодства;
 • за результатами наукової і науково-технічної діяльності, отриманими під час виконання робіт за тематикою відділу, публікувати науково-технічні статті, доповіді, та інші інформаційні матеріали за напрямками робіт відділу;
 • дотримуватися режиму таємності;
 • своєчасно та якісно виконувати оперативні доручення керівництва інституту, завідувача відділу, заступника завідувача відділу;
 • знати чинні нормативні документи і інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технологічної документації;
 • дотримуватися вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки у відділі;
 • знати наукові методи проведення дослідних робіт, методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду молодшого наукового співробітника призначається особа, яка має наукову ступінь доктор філософії (кандидат наук) або магістр, наукові публікації та/або патенти або досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді не менше 3 років.

Документи для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих:
  • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
  • у наукових виданнях інших держав;
  • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
  • Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.
  • Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі.
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи для участі у конкурсі на заміщення вакантної наукової посади подаються особисто, надсилаються поштою або надсилаються на електронну адресу інституту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Строк приймання заяв до 23 червня 2023 року. За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Харків, вулиця Москалівська, 139, тел. (057) 712-02-80 або на сайт http://micrography.gov.ua.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018