Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії оголошує з 17 травня 2023 року конкурс на заміщення вакантної наукової посади молодшого наукового співробітника відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД.

Вимоги до кандидата на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД

Кандидат на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника повинен:

 • приймати участь в визначенні пріоритетних напрямків досліджень у відділі;
 • приймати участь в розроблюванні перспективних та календарних планів робіт за тематикою робіт відділу;
 • приймати участь у формуванні Тематичного плану наукових робіт НДІ мікрографії та Плану роботи відділу;
 • знати порядок та правила проведення науково-дослідних робіт, а також робіт із стандартизації і науково-технічної інформації, у тому числі тих, що передують розробці нормативних документів;
 • знати правила оформлення технічних звітів та інших звітних документів;
 • виконувати науково-дослідні та дослідно-конструкторські (технологічні) роботи згідно з Тематичним планом наукових робіт НДІ мікрографії та вимогами нормативних документів;
 • готувати матеріали для укладання договорів;
 • вивчати та застосовувати досягнення вітчизняної та закордонної науки та техніки у розробках за тематикою робіт відділу;
 • приймати участь у науково-технічних конференціях, семінарах і нарадах у сфері діяльності за напрямками робіт відділу;
 • знати порядок оформлення організаційно-розпорядчих документів, основи діловодства;
 • за результатами наукової і науково-технічної діяльності, отриманими під час виконання робіт за тематикою відділу, публікувати науково-технічні статті, доповіді, та інші інформаційні матеріали за напрямками робіт відділу;
 • дотримуватися режиму таємності;
 • своєчасно та якісно виконувати оперативні доручення керівництва інституту, завідувача відділу, заступника завідувача відділу;
 • знати чинні нормативні документи і інші керівні матеріали з розроблення та оформлення технологічної документації;
 • дотримуватися вимог охорони праці, техніки безпеки та протипожежної безпеки у відділі;
 • знати наукові методи проведення дослідних робіт, методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок.

Кваліфікаційні вимоги

На посаду молодшого наукового співробітника призначається особа, яка має наукову ступінь доктор філософії (кандидат наук) або магістр, наукові публікації та/або патенти або досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді не менше 3 років.

Документи для участі у конкурсі

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі - кандидат), подає особисто, надсилає поштою або надсилає на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі – наукові праці), зокрема опублікованих:
  • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;
  • у наукових виданнях інших держав;
  • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.
  • Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.
  • Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності: патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу; монографії (розділи у колективних монографіях); посилання на наукові онлайн-профілі.
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Документи для участі у конкурсі на заміщення вакантної наукової посади подаються особисто, надсилаються поштою або надсилаються на електронну адресу інституту: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.. Строк приймання заяв до 17 червня 2023 року. За додатковою інформацією звертатися за адресою: м. Харків, вулиця Москалівська, 139,
тел. (057) 712-02-80 або на сайт http://micrography.gov.ua

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018