16 травня 2019 року у НДІ мікрографії відбудеться робота Секції № 22. Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації XXVII міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2019»

До участі в роботі Секції № 22 запрошуються фахівці державної системи страхового фонду документації, архівних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, наукові працівники організацій і підприємств України.

Метою науково-технічної конференції є визначення та обговорення проблем страхового фонду документації та сфери архівної справи, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальший розвиток і використання інформаційної бази СФД для оцінювання та управління техногенною безпекою. Запрошення.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018