14 травня 2020 року НДІ мікрографії організовує роботу секції № 22 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2020» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Засідання секції відбудеться на базі інституту (вул. Москалівська, 139, м. Харків).

Граничний термін подання заявок на участь у роботі секції № 22 та матеріалів тез доповідей – 12 березня 2020 року.

Участь у роботі секції безкоштовна. Проїзд, проживання, харчування учасники конференції оплачують самостійно.

Запрошуємо прийняти участь у роботі секції № 22 XХVIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я MicroCAD-2020» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Додаткова інформація по роботі секції за телефоном:

(0572) 94-48-61, 94-97-17,

Запрошення.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018