13 – 14 травня 2021 року відбудеться XIV Науково-технічна конференція НДІ мікрографії «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

До участі в роботі конференції запрошуються фахівці державної системи страхового фонду документації, архівних установ, викладачі вищих навчальних закладів, аспіранти, наукові працівники організацій і підприємств України.

Метою науково-технічної конференції є визначення та обговорення проблем страхового фонду документації та архівної справи, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальший розвиток і використання інформаційної бази СФД у забезпеченні цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

Робота конференції передбачається за секціями:

Секція № 1. Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії.

Керівник секції: Кривулькін І. М., к.ф.-м.н., директор НДІ мікрографії.

Секція № 2. Використання сучасних інформаційних технологій для обробки інформації та у процесах цифровізації.

Керівник секції: Ільїн С. В., завідувач відділу НДІ мікрографії.

Секція № 3. Актуальні проблеми забезпечення цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки.

Керівник секції: Шевченко Р. І., д.т.н., с.н.с., начальник Наукового відділу з проблем ЦЗ та ТЕБ НУЦЗУ.

Секція № 4. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку архівної справи.

Керівник секції: Балишев М. А., к.і.н., директор ЦДНТА України.

 

Граничний термін подання заявок на участь у конференції та матеріалів тез доповідей – 12 квітня 2021 року.

Участь у роботі конференції безкоштовна. Проїзд, проживання, харчування учасники конференції оплачують самостійно.

Запрошуємо прийняти участь у конференції.

Додаткова інформація: тел. (0572) 94-48-61, 94-97-17

 

Запрошення

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018