• Основні перспективи розвитку інформаційних систем архівування, документообігу і субд
  • Виклики гармонізації стандартів «інформація та документація» у секторах інформаційних виробництв і сервісів, соціальної інфраструктури і культурної спадщини
  • Міжнародне співробітництво України з питань формування національної системи страхового фонду документації
  • Перенесення на альтернативні носії інформації як засіб збереження бібліотечних фондів
  • Методи та технології архівування електронних бібліотечних ресурсів
  • Мікрографічний документ як сучасний засіб збереження інформації
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018