Міжнародні наукові заходи

Протягом 2017 року науковці інституту взяли участь у восьми міжнародних наукових заходах:

 1. Міжнародній науково-практичній конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання», м. Київ, 7-8.12.2017;
 2. V Міжнародному науково-практичному семінарі «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», Державний політехнічний музей при КПІ ім. Ігоря Сікорського, м. Київ, 21-22.11.2017;
 3. V міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми інформатизації», Полтавський НТУ ім. Ю. К. Кондратюка, м. Полтава, 13-15.11.2017;
 4. ХVІ Міжнародному виставковому форумі «Технології захисту / ПожТех – 2017», Міжнародний виставковий центр, м. Київ, 10-13.10.2017;
 5. Міжнародних науково-практичних заходах з серії «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація». Партнерська зустріч 19 червня. Науково-практичний семінар «Цифрові технології в музейній справі» 20 червня, Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова, м. Одеса, 19-20.06.2017;
 6. Секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2017)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НДІ мікрографії, 18.05.2017;
 7. Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», Національний університет цивільного захисту України, м. Харків,
  29-30.03.2017;
 8. Міжнародному семінарі «Збереження та безпека бібліотечних фондів» Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, м. Харків, 14 – 15.03.2017.

Протягом 2016 року науковці інституту взяли участь у восьми  міжнародних наукових заходах:

 1. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Модернізація національної системи управління державним розвитком: виклики і перспективи», м. Тернопіль, 8-9.12.2016;
 2. V Міжнародному Форумі «Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства», м. Київ, УкрІНТЕІ, 20-21.10.2016;
 3. XIV Міжнародному виставковому форумі «Технології захисту/ ПожТех–2016», м. Київ, Міжнародний виставковий центр, 11-14.10.2016;
 4. ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми моделювання ризиків і загроз виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах критичної інфраструктури», м. Київ, УкрНДІ ЦЗ, 26-28.05.2016;
 5. Секції № 25 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХIV Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2016)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НДІ мікрографії 19.05.2016;
 6. XVI Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління XXІ століття: форсайтинг успіху», 21.04.2016;
 7. Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», м. Харків, 06-07.04.2016;
 8. ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства»,  м. Тернопіль, 24-25.03.2016.

Протягом 2015 року науковці інституту взяли участь у п’яти міжнародних наукових заходах:

 1. ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях» м. Одеса, вул. Польська, 19, Одеський муніципальний музей особистих колекцій ім. О. В. Блещунова, 25.06.2015;
 2. Секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХIII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2015)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НТУ «ХПІ» та НДІ мікрографії, 20 – 22.05.2015;
 3. Міжнародному науково-практичному семінарі «Створення страхового фонду на культурні цінності, що зберігаються в бібліотеках, музеях, архівах і приватних колекціях», м. Харків., НДІ мікрографії, 22.05.2015;
 4. ХV Міжнародному науковому конгресі «Публічне управління: стратегія реформ 2020», м. Харків, ХарРІ НАДУ, 23.04.2015;
 5. Міжнародній науково-практичній конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», м. Харків, НУЦЗУ, 25.03.2015.

Протягом 2014 року науковці інституту взяли участь у шести міжнародних наукових заходах:

 1. ІІ Міжнародному науково-практичному семінарі «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», м. Київ, Державний політехнічний музей при НТУУ «КПІ», 16 – 17.12.2014.
 2. Секції № 26 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» XХII Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2014)» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, НДІ мікрографії, 16.10.2014.;
 3. Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми цивільного захисту: управління, попередження, аварійно-рятувальні та спеціальні роботи», м. Харків, НУЦЗУ, 02.10.2014.;
 4. XIII Міжнародному виставковому форумі «Технології захисту/ПожТех − 2014», м. Київ, Міжнародний виставковий центр, 23 - 25.09.2014.;
 5. IV Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених, курсантів і студентів «Організаційно-управлінські, економічні, психолого-педагогічні аспекти забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)», м. Черкаси, Черкаський інститут пожежної безпеки ім. Героїв Чорнобиля, 29.04.2014.;
 6. Міжнародній науково-практичній конференції курсантів та студентів «Проблеми та перспективи забезпечення цивільного захисту», м. Харків, НУЦЗУ, 02 – 03.04.2014.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018