Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії та Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту уклали Угоду про співпрацю та взаємодію.

Основними напрямками співробітництва є:

  • розроблення, удосконалення та впровадження законодавчих та нормативно-правових актів, національних і галузевих стандартів відповідно до компетенції сторін;
  • аналітичного опрацювання інформації щодо науково-технічних проблем робіт, які здійснюються сторонами;
  • залучення наукових працівників інститутів до участі у спільних наукових дослідженнях, виставках, науково-технічних форумах, конференціях, семінарах та інших заходах;
  • розроблення науково-технічної, навчальної, інформаційної літератури;
  • підготовка та розміщення наукових публікацій за результатами спільних досліджень у фахових виданнях;
  • підготовка кадрів вищої кваліфікації та підвищення кваліфікації тощо.

Сподіваємось на довгу та плідну співпрацю.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018