Національний орган стандартизації повідомив, що наказом від 20 лютого 2024 року № 51 Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») прийнято ДСТУ 33.205:2024 «Страховий фонд документації. Правила формування страхового фонду документації на промислову продукцію оборонного і мобілізаційного призначення» на заміну ДСТУ 33.205:2005 з наданням чинності з 01 жовтня 2024 року. Для використання в роботі цей стандарт можна замовити в ДП «УкрНДНЦ»

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018