Інформуємо про те, що згідно з Висновками про результати державної атестації наукових установ за результатами засідання Експертної комісії 28 травня 2021 року (згідно з наказом № 615), оприлюдненої на сайті МОНу (https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/derzhavna-atestaciya-naukovih-ustanov) НДІ мікрографії визнаний таким, що пройшов державну атестацію. Інститут віднесено до ІІ класифікаційної групи. Згідно з Порядком проведення державної атестації наукових установ, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 2017 р. № 540 «…II класифікаційна група – стабільні наукові установи, що мають нижчий порівняно з науковими установами, що належать до I класифікаційної групи, науковий потенціал, є провідними за певними напрямами проведення наукових досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, впроваджень конкретних видів наукової, технічної продукції і виявляють активність щодо інтеграції у світовий науковий простір та європейський дослідницький простір з урахуванням національних інтересів. Наукові установи II класифікаційної групи атестуються строком на три роки».

За результатами перевірки діяльності НДІ мікрографії за загальним фондом 2018-2020 років членами експертної групи ЕГ-04 з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук одноголосно схвалено рішення про включення інституту до вищої порівняно з минулим періодом атестаційної групи. Позитивна динаміка якісного та кількісного поліпшення складових науково-технічної, інноваційної діяльності та престижу стала вагомим важелем для підтвердження унікальності установи у сфері страхового фонду документації.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018