Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади провідного інженера-технолога відділу досліджень, розробки нормативних документів СФД та міжнародного співробітництва у галузі стандартизації

Основні вимоги щодо посади. Кандидат повинен знати:

 • постанови, розпорядження, накази вищих організацій та чинні організаційно-розпорядні документи НДІ мікрографії, національну систему стандартизації;
 • нормативно-правові акти, які визначають засади та основні напрямки створення і розвитку страхового фонду документації України;
 • порядок та правила проведення науково-дослідних робіт, а також робіт із стандартизації і науково-технічної інформації, у тому числі тих, що передують розробці нормативних документів;
 • директивні, керівні і методичні матеріали про порядок розроблення, оформлення, затвердження, видання національних стандартів та інших документів із стандартизації, а також порядок надання їм чинності;
 • правила оформлення технічних звітів та інших звітних документів;
 • наукові методи проведення дослідних робіт;
 • порядок оформлення організаційно-розпорядчих документів, основи діловодства;
 • сферу діяльності НДІ мікрографії та відділу;
 • наукові методи проведення дослідних робіт, методи планування та фінансування наукових досліджень і розробок;
 • чинні системи оплати праці та форми матеріального стимулювання;
 • порядок укладання та виконання договорів і угод;
 • правила та норми з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги:

На посаду провідного інженера-технолога призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та підвищення кваліфікації, та стаж роботи за професією інженера-технолога I категорії не менше 2 років.

Для участі у конкурсі необхідно подати:

– письмову заяву на ім’я директора НДІ мікрографії про участь у конкурсі, написану власноруч;

– копію документа, що посвідчує особу;

– заповнену особову картку (встановленого зразка);

– автобіографію;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– перелік наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

– письмову згоду для обробки персональних даних.

Працівники НДІ мікрографії подають лише заяву про участь у конкурсі.

Строк прийняття заяв до 20 лютого 2020 року.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

+38(0572)944861; +38(0572)949811.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018