Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу досліджень, розробки нових інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів

Основні вимоги до кандидата:

  • доктор наук або доктор філософії (кандидат наук);
  • стаж роботи не менше 10 років;
  • наявність не менше 10 публікацій за останні 10 років, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних науко метричних баз та/або патентів;
  • досвід наукової, науково-технічної та науково-організаційної діяльності;
  • вільно користуватись персональним комп'ютером та телекомунікаційними засобами.

Основні вимоги щодо посади:

  • навики програмування: володіння ООП та СКБД;
  • забезпечення виконання науково-дослідних робіт відділу згідно з Тематичним планом наукових робіт;
  • підготування статей до публікацій, участь у роботі семінарів, конференцій;
  • розроблення перспективних та календарних планів робіт за тематикою відділу;
  • внесення пропозицій щодо пріоритетних напрямків досліджень у відділі;

Для участі у конкурсі необхідно подати:

– письмову заяву на ім’я директора НДІ мікрографії про участь у конкурсі, написану власноруч;

– копію документа, що посвідчує особу;

– заповнену особову картку (встановленого зразка);

– автобіографію;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– перелік наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

– письмову згоду для обробки персональних даних.

Працівники НДІ мікрографії подають лише заяву про участь у конкурсі.

Строк прийняття заяв до 31 жовтня 2019 року.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

+38(0572)944861; +38(0572)949811.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018