Оголошується конкурс на заміщення вакантної посади провідного інженера-програміста відділу досліджень, розробки нових інформаційних технологій, комп’ютерних систем та ведення державних реєстрів

Основні вимоги щодо посади:

 • вища освіта у сфері інформаційних технологій;
 • знання об’єктно орієнтованих язиків програмування;
 • знання середовища програмування Delphi;
 • знання SQL, досвід роботи з Oracle 9 і вище;
 • здібність до самостійного вивчення предметної області.

Бажано:

 • досвід командної розробки проектів;
 • досвід розробки працюючих програмних продуктів;
 • знання Інтернет-технологій (інтернет-протоколів, Javascript, XML, HTML, PHP);
 • вміння розробляти інтернет застосування;
 • знайомство з основами бухгалтерського обліку;
 • володіння технічним англійським (на рівні читання документації).

Для участі у конкурсі необхідно подати:

– письмову заяву на ім’я директора НДІ мікрографії про участь у конкурсі, написану власноруч;

– копію документа, що посвідчує особу;

– заповнену особову картку (встановленого зразка);

– автобіографію;

– копію трудової книжки (за наявності);

– копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

– перелік наукових праць опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

– письмову згоду для обробки персональних даних.

Працівники НДІ мікрографії подають лише заяву про участь у конкурсі.

Строк прийняття заяв до 20 лютого 2020 року.

За додатковою інформацією звертатися за телефоном:

+38(0572)944861; +38(0572)949811.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018