18 травня 2023 року, у рамках ΧΧΧI Міжнародної науково-практичної конференції ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я (MicroCAD-2023) Національного технічного університету «ХПІ», на базі НДІ мікрографії відбулася робота Підсекції 9.6 –«Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Метою роботи підсекції було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації. Офіційні тези конференції

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018