Від кандидатів на заміщення вакантної посади заступника завідувача відділу розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД заяв не поступило.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018