Згідно з рішенням науково-технічної ради НДІ мікрографії № 6/2 від 22.05.2019 визнано Бабенка В. В. переможцем конкурсу на заміщення посади заступника завідувача відділу досліджень, розробки перспективних та удосконалення традиційних технологій формування СФД.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018