10 червня 2021 року співробітники НДІ мікрографії прийняли участь у ІІІ Міжнародному круглому столі «Інформатизація архівної справи: архівні інформаційні ресурси у динамічному розвитку цифрового середовища та задоволенні потреб користувачів», який був проведений на базі Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова за участю Державної архівної служби України, Центрального державного науково-технічного архіву України, Центрального державного електронного архіву України, Центрального державного архіву зарубіжної україніки, Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства, кафедри історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Спілки архівістів України.

Із доповіддю на тему «Досвід розробки та використання методів оцифрування в процесі створення страхового фонду культурної спадщини із застосуванням електронно-мікрографічних технологій СФД України» виступив завідувач відділу досліджень, розробки та удосконалення технологій формування СФД Савич Андрій Валентинович.

Фото круглого столу

1

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018