13 травня 2021 року, у рамках ΧΧIΧ Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2021) Національного технічного університету «ХПІ», на базі НДІ мікрографії в онлайн режимі відбулася робота секції № 22 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації».

Метою роботи секції було визначення та обговорення проблем страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації.

У роботі секції взяли участь 28 учасників, які представляли: Національний технічний університет «ХПІ», Національний університет цивільного захисту України, департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, Центральний державний науково-технічний архів України, Державний архів Харківської області та НДІ мікрографії.

У розгляді питань взяли участь 3 доктори наук та 5 кандидатів наук.

 

Фото із засідання секції:

1

Робота секції № 22 під керівництвом директора НДІ мікрографії Ігоря Кривулькіна

1

1

1

Доповідь Наталії Ситник «Класифікація документів страхового фонду документації»

1

Доповідь Наталії Клименко «Створення інфраструктури для забезпечення в актуальному стані бази знань експертної системи вхідного контролю якості інформаційного наповнення електронних паспортів потенційно небезпечних об’єктів»

1

Доповідь Петра Єгорова «Розроблення прототипу тест-оригіналу»

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018