18 лютого 2021 року на базі НДІ мікрографії проведено практичні заняття з чотирма групами здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними програмами «Цивільний захист» та «Управління у сфері цивільного захисту» за темами: Державний реєстр потенційно небезпечних об’єктів, Паспортизація потенційно небезпечних об’єктів та Розробка та впровадження нормативних документів (стандартизація). Заняття проводилися на виконання Угоди від 19.04.2010 №221 Про науково-технічне співробітництво між Національним університетом цивільного захисту України (НУЦЗУ) та Науково-дослідним, проектно-конструкторським та технологічним інститутом мікрографії.

Директор НДІ мікрографії Ігор КРИВУЛЬКІН ознайомив здобувачів з історією інституту, його завданнями та досягненнями.

Про порядок ведення стандартизації в Україні та вимоги сучасності розповів завідувач відділу Олександр БОЛБАС.

Про ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та особливості їх паспортизації з введенням електронного документообігу розповів завідувач відділу Сергій ІЛЬЇН.

Здобувачі другого рівня вищої освіти факультету цивільного захисту НУЦЗУ ознайомились з оригіналами документів, які надано на зберігання до інформаційної бази страхового фонду документації.

Питання, що розглядалися під час занять, викликали заінтересованість.

Фотографії занять:

1
1
1
1
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018