7-8 грудня 2017 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Архіви в сучасному світі: виклики та завдання» (м. Київ).

Конференція проводилася з метою обговорення нагальних проблем, що виникають у практичній роботі сучасних архівів, та окреслення способів (шляхів) їхнього вирішення.

Фахівці НДІ мікрографії під час обговорення проблем сучасної архівної теорії та практики виступили з доповіддю за темою «Актуальні питання довгострокового зберігання інформації про культурні цінності» та взяли участь у подальшій дискусії. Зокрема, було зроблено пропозицію щодо спільного з усіма заінтересованими сторонами розробляння єдиної комплексної нормативно-методичної бази оцифрування культурних цінностей, яка б регламентувала цю процедуру і встановлювала вимоги до її результатів так, щоб забезпечити довгострокове збереження та відновлення із заданою якістю інформації про культурні цінності. Зацікавленість до проблем, сформульованих у доповіді, виявили фахівці Центрального державного електронного архіву України та Національного архіву Республіки Азербайджан.

Практичний інтерес у контексті наукових робіт, виконуваних НДІ мікрографії, становить доповідь директора Державного архіву в Лодзі (Республіка Польща) за темою «Стратегія оцифрування ресурсів польських державних архівів на 2018-2023 рр.». Зокрема було показано чітку тенденцію скорочення мікрофільмування архівних фондів, аж до його повного припинення.

Теоретичний інтерес представляє доповідь директора Білоруського НДІ документознавства та архівної справи за темою «Трансформація уявлень про об'єкт архівного зберігання в умовах інформаційного суспільства: бути чи не бути?».

Представлено точку зору на експертизу цінності та відбору на зберігання в архіві змісту електронних інформаційних ресурсів, а також на співвідношення понять «ідентичний» та «аутентичний» стосовно до електронного документа.

У цілому участь фахівців НДІ мікрографії у роботі конференції сприяє підвищенню рівня результатів виконуваних та перспективних наукових робіт.

1
Міжнародна науково-практична конференція
«Архіви в сучасному світі: виклики та завдання»
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018