17 травня 2018 року на базі НДІ мікрографії відбулась робота секції № 22 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації» ΧΧVI Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2018) Національного технічного університету «ХПІ».

Метою роботи секції № 22 було визначення та обговорення проблем архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації.

На засідання секції було надано тези 13 доповідей. У роботі секції взяли участь 27 учасників, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Центральний державний електронний архів України, Національний університет цивільного захисту України, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 4 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Особливу увагу викликали доповіді:

  • Єгорова П. М. «Комплексний спосіб покращення цифрових напівтонових зображень з використанням вейвлетів»;
  • Требушкової Т. М., Гребцової І. А. «Сучасний мікрографічний архів»;
  • Яковченка О. І. «Програмне забезпечення із підготовки до мікрофільмування та відтворення копій документів» та інші.

Фото з засідання секції

1
2
3
4
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018