17-18 травня 2018 року в НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась XI Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

На конференцію подано тези 29 доповідей. У роботі конференції взяли участь 54 учасники, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 4 доктори наук та 10 кандидатів наук.

Особливий інтерес викликали доповіді:

  • Алєксєєнко А. О. «Співпраця цднта України та НДІ мікрографії у сфері інформатизації архівної справи»;
  • Ожиганова Д. І. «Інформаційний лист як засіб популяризації документів цДнта України»;
  • Ткаченка В. П. «Принципи вибору деззасобів для використання в приміщеннях архівів»;
  • Кравців С. Я. «Використання статистичного методу для інтегрального пожежного ризику»;
  • Виноградової О. Є. «Носії інформації страхового фонду документації» та інші.

Фото з конференції:

1
2
3
4
5
6
7
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018