з 21 по 23 червня 2018 року у м. Харкові було проведено Міжнародний круглий стіл «Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)» на виконання пріоритету № 1 Державної архівної служби України на 2018 рік стосовно цифровізації усіх процесів архівної справи та діловодства.

Основне засідання відбулося 22 червня 2018 року у ХНУ імені В. Н. Каразіна, де з доповідями виступили:

  • завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ імені В. Н. Каразіна проф. С. І. Посохов («Архіви і сучасний світ: польський досвід»);
  • в.о. директора ЦДНТА України М. А. Балишев («Друге життя архівної науково-технічної документації: цифровізація процесів основної діяльності ЦДНТА України»);
  • директор Білоруського державного архіву науково-технічної документації О. М. Запартика («Оцифровка документів Національного архівного фонду  в Білоруському державному архіві науково-технічної документації: теорія і практика»);
  • директор ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк («До питання постійного зберігання науково-технічної документації в електронній (цифровій) формі»);
  • директор УНДІАСД О. Я. Гаранін («Місце та роль Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства в реалізації першого пріоритету Укрдержархіву на 2018 рік: цифровізація усіх процесів архівної справи та діловодства»);
  • директор департаменту страхового фонду документації Державної архівної служби України А. В. Меленець («Деякі питання оцифрування архівних документів: з досвіду у сфері страхового фонду документації України»);
  • директор НДІ мікрографії І. М. Кривулькін («Застосування Інтернет-технологій для забезпечення користувачів віддаленим доступом до документів Національного архівного фонду, що зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві України»);
  • директор ЦДАЗУ І. М. Мага («Архівна україніка у цифровому вимірі»).

23 червня 2018 року було проведено робочу нараду за темою «Архівна науково-технічна документація в цифрову епоху». У нараді прийняли участь директор департаменту страхового фонду документації Укрдержархіву А. В. Меленець, директор НДІ мікрографії І. М. Кривулькін, директор ЦДЕА України Ю. С. Ковтанюк та директор ЦДНТА України М. А. Балишев. Під час наради було порушено актуальні для сучасних архівів питання організації зберігання електронної (цифрової) науково-технічної документації (НТД), оцифрування архівної НТД та забезпечення віддаленого доступу користувачів до документів НАФ, що зберігаються у ЦДНТА України.

1
2
3
4
5
6
7
«Проблеми інформатизації: процеси цифровізації (теорія і практика)»
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018