У відповідності до Угоди про науково-технічне співробітництво між НУЦЗУ та НДІ мікрографії з 2 по 17 січня 2020 року на базі Науково-методичного центру інституту проведено ознайомчу практику одинадцяти ад’юнктів НУЦЗУ на посаді наукового співробітника відділу НДІ мікрографії.

Метою практики було:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки ад’юнктів НУЦЗУ;
 • залучення ад’юнктів до наукової діяльності у галузі страхового фонду документації;
 • ознайомлення з веденням Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів;
 • набуття досвіду провадження науково-дослідної діяльності з використанням
 • сучасного обладнання і технологій, опанування новітніми унікальними методами наукових досліджень;
 • забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових контактів, тощо.

З урахуванням пропозицій, наданих НУЦЗУ було розроблено індивідуальні Програми ознайомчої практики та Графік проходження ад’юнктами ознайомчої практики.

Для проведення ознайомчої практики ад’юнктів використовувалась матеріальна база наукових відділів інституту із залученням співробітників за напрямками наукових досліджень.

Особливу увагу ад’юнктів привернули роботи інституту з:

 • планування та визначення обсягів робіт, що виконуються, форми звітності;
 • науково-технічне забезпечення ведення Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів та державної системи страхового фонду документації, використання геоінформаційних технологій при моделюванні надзвичайних ситуацій та систем приймання рішень;
 • програмне забезпечення з автоматизації задач обліку архівних документів для використання архівними установами під час надання послуг із застосуванням Інтернет-технологій;
 • роботи інституту щодо відновлення згасаючих текстів на паперових носіях;
 • організація роботи технічного комітету ТК 40.

За результатами виконання індивідуальної програми ознайомчої практики було затверджено звіти ад’юнктів.

Фото з ознайомчої практики ад’юнктів НУЦЗУ:

1
1
1
1
1
1
1
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018