15 – 17 травня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь у роботі ΧΧVII Міжнародної науково-практичної конференції (MicroCAD-2019) Національного технічного університету «ХПІ».

15 травня 2019 р. на пленарному засіданні конференції з доповіддю «Страховий фонд документації України – надійна гарантія забезпечення сталого функціонування економіки держави в реаліях сьогодення» виступив директор інституту Кривулькін І. М.

8

Фото доповіді І. М. Кривулькіна

16 – 17 травня 2019 р. на базі НДІ мікрографії відбулася робота секції № 22 конференції «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації». Метою роботи секції було визначення та обговорення проблем архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації. У роботі секції взяли участь 26 учасників, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 2 доктора наук та 6 кандидатів наук. На засіданні секції заслухано 12 доповідей.

Особливої уваги приділено доповідям:

  • Тімрова О. О., Савича А. В. Спосіб щодо оцифровування згаслих архівних документів для створення електронного фонду користування;
  • Ткаченко В. П., Надточій І. І., Дубини О. М. Хімічна стабільність антигрибкових засобів на основі четвертинних амонійних сполук у процесі зберігання мікрофільмів СФД;
  • Юрчик Ю. О., Болбаса О. М. Дослідження процесів створення, формування, ведення та використання страхового фонду документації для організування виробництва промислової продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення з метою їх удосконалення та подальшої уніфікації.

Фото з засідання секції

1
2
3
4
5
6
7
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018