16 – 17 травня 2019 рокув НДІ мікрографії (м. Харків) відбулась XII Науково-технічна конференція «Сучасний стан та проблемні питання страхового фонду документації, перспективи розвитку та взаємодії».

На конференції заслухано 22 доповіді. У роботі конференції взяли участь 43 учасники, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Національний університет цивільного захисту України, Департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, спеціальні установи страхового фонду документації України, НДІ мікрографії та інші організації. У розгляді питань взяли участь 4 доктори наук та 8 кандидатів наук.

Особливий інтерес викликали доповіді:

  • Ожиганова Д. І., Алєксєєнко А. О. Формування виставково-експозиційного простору архівної будівлі (до 50-річчя ЦДНТА України);
  • Яковченко О. І. Програмне забезпечення коригування нелінійних викривлень цифрових зображень;
  • Журавель О. Г. Принципи реалізації функції змістовного опису при розробці програмного забезпечення для вирішення задач планового і періодичного контролю мікрофільмів СФД

Фото з конференції:

1
2
3
4
5
6
7
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018