20 червня 2019 року фахівці НДІ мікрографії взяли участь в організації та роботі Міжнародного круглого столу «Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)», який проводився у Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

НУ ході обговорення питань визначення шляхів цифровізації усіх процесів архівної справи для забезпечення їхньої оптимізації та автоматизації з доповіддю «Спеціалізоване програмне забезпечення з обліку та підготовки до експонування в публічних мережах документів архівних установ» виступив директор інституту Кривулькін І. М.

Проведений круглий стіл підкреслив необхідність залучення потенціалу медіатизації для популяризації архівних документів як складової процесів забезпечення доступу будь-якого індивіда до всіх джерел інформації та інтеграції їх в єдиний світовий інформаційний простір.

Фото з круглого столу:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018