28 – 30 жовтня 2020 року у м. Харкові проходила ΧΧVIII Міжнародна науково-практична конференція (MicroCAD-2020) Національного технічного університету «ХПІ».

 

У рамках конференції 29 жовтня 2020 р. на базі НДІ мікрографії в онлайн режимі відбулася робота секції № 22 «Страховий фонд документації: актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації». Метою роботи секції було визначення та обговорення проблем архівної справи та страхового фонду документації, перспектив розвитку та взаємодії у використанні сучасних інформаційних технологій, подальшого розвитку і використання інформаційної бази та розробок державної системи страхового фонду документації.

У роботі секції взяли участь 25 учасників, які представляли: Центральний державний науково-технічний архів України, Харківський обласний державний архів, Національний університет цивільного захисту України, департамент страхового фонду документації Укрдержархіву, НДІ мікрографії та інші. У розгляді питань взяли участь 3 доктори наук та 5 кандидатів наук.

Фото із засідання секції:

1

Робота секції № 22 під керівництвом директора НДІ мікрографії Ігоря Кривулькіна

1

Доповідь Андрія Савича Актуальні проблеми створення електронних ресурсів страхового фонду історико-культурної спадщини

1

Доповідь Олександра Журавля Використання мови XML для створення бази даних опису метаданих в рамках вирішення нагальних проблем підготовки цифрових зображень документів, наданих на мікрофільмування в електронному вигляді

1

Доповідь Наталії Ситник Розроблення методичних рекомендацій з питань планування та звітування у виробничій та науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації, які відносяться до сфери управління Укрдержархіву

1

Доповідь Iнни Шeвчeнкo Впровадження результатів досліджень матеріалів міжнародних стандартів для відповідності нормативної бази державної системи страхового фонду документації до вимог європейської системи технічного регулювання

1

Доповідь Андрія Мазничко Перспективи розвитку моделі електронної паспортизації Державного реєстру потенційно небезпечних об’єктів

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018