29 березня 2024 року співробітники НДІ мікрографії прийняли участь у  ІХ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Організаційно-управлінське та економіко-правове забезпечення діяльності Єдиної державної системи цивільного захисту (ЄДСЦЗ)» м. Черкаси, надано тези:

  • Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г. Використання NFT-токенів для створення страхового фонду документації України
  • Надточій І. І., Тімров О. О., Журавель О. Г. Удосконалення форм документів (галузевих нормативів витрат матеріалів у мікрографії), необхідних для виготовлення та зберігання мікрофільмів страхового фонду документації України
  • Болбас О. М., Шевченко І. І. Дослідження матеріалів міжнародних стандартів і доступного міжнародного та національного досвіду у сфері «Безпека» для відповідності організаційно- управлінських аспектів діяльності цивільного захисту вимогам міжнародної, європейської та національної систем технічного регулювання
  • Власовська Т. Г., Болбас О. М. Про використання страхового фонду документації України під час ліквідації наслідків бойових дій в умовах повномасштабного російського вторгнення в Україну
  • Журавель В. В., Савич А. В. Дослідження перспектив розвітку виробництва обласного архіву будівельної документації
  • Клименко Н. М. Підвищення ефективності документування комп’ютерних програм, що розробляються у сфері Державної системи СФД

Сертифікати учасників

1
1
1
1
1
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018