4 грудня 2018 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результати атестації наукових працівників НДІ мікрографії за 2018 рік.
  2. Про результат роботи з дослідження форм і методів планування та звітування у виробничій та науково-технічній сферах діяльності суб’єктів державної системи страхового фонду документації в умовах чинного законодавства.
  3. Про результат роботи з дослідження законодавчого і нормативного забезпечення формування страхового фонду документації для організації виробництва промислової продукції оборонного, мобілізаційного і господарського призначення з метою його удосконалення і подальшого уніфікування.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018