3 грудня 2020 року відбулось засідання Науково-технічної ради інституту, на якому розглянуті питання:

  1. Про результат роботи з дослідження процесів внесення змін до мікрофільмів страхового фонду документації і переведення мікрофільмів страхового фонду документації на архівне зберігання чи анулювання, визначення переліку робіт, встановлення правил їх виконання та документування з метою удосконалення процесу ведення галузевого та обласного (регіонального) страхового фонду документації.
  2. Про результат роботи з дослідження загальнотехнічної термінології державної системи страхового фонду документації, визначення напрямів її удосконалення з урахуванням змін у законодавстві України, нормативній лексиці, а також під впливом змін у міжнародній термінології у сфері стандартизації.
  3. Про результат роботи з дослідження матеріалів міжнародних стандартів для встановлення відповідності науково-технічної продукції страхового фонду документації вимогам міжнародної та європейської систем технічного регулювання та розроблення рекомендацій щодо впровадження результатів досліджень.
  4. Про результати роботи з дослідження методів контролю читаності і роздільної здатності мікрозображення в мікрофільмах страхового фонду документації та вдосконалення порядку використання тест-оригіналу.
Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018