У січні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 171 «Управління документообігом», ISO/TC  292 «Безпека» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 22327 Безпека та стійкість – Управління надзвичайними ситуаціями – Настанови для впровадження на місцевості системи раннього попередження зсуву (Security and resilience – Emergency management – Guidelines for implementation of a community-based landslide early warning system) (на стадії опитування від  ТК 292);
  • ISO/DIS 24517-2 Управління документообігом – Технічна документація в форматі PDF – Часть 2: Використання ISO 32000-2, що включає довгострокове зберігання (PDF/E-2) (Document management – Engineering document format using PDF– Part 2: Use of ISO 32000-2 including support for long-term preservation (PDF/E-2) (на стадії опитування від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІСО/МЕК, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018