У лютому 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DTR 22957 Управління документообігом – Аналіз, вибір та впровадження системи управління електронними документами (EDMS)) (Document management – Analysis, selection and implementation of electronic document management systems (EDMS)) (на стадії нової робочої теми від ISO/TC 171);
  • ISO/DTR 22428 Інформація та документація – Управління записами в хмарі: ризики та проблеми (Information and documentation – Records management in the cloud: Issues and concerns) (на стадії нової робочої теми від ISO/TC 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018