У березні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/CD 22550 Управління документообігом – Набір AFP для обміну і набір функцій для PDF (Document management – AFP Interchange Set and Function set for PDF) (на стадії комітету від ISO/TC 171);
  • ISO/SR 8126:2000 Мікрографія – Контратипні срібні діазо- та везикулярні плівки – Візуальна густина – Технічні вимоги та вимірювання (Micrographics – Duplicating film, silver, diazo and vesicular – Visual density – Specifications and measurement) (на стадії переглядання від ISO/TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018