У квітні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 46 «Інформація та документація» та в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DIS 18948 Зображувальні матеріали − Фотокниги − Методи випробувань для перевірки сталості та довговічності (Imaging materials – Photo books – Test methods for permanence and durability) (на стадії опитування від ISO/TC 42);
  • ISO/CD 30300 Інформація та документація – Управління документацією – Основні поняття та словник (Information and documentation – Records management – Core concepts and vocabulary) (на стадії комітету від
    ISO/TC 46).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018