У травні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 42 «Фотографія», ISO/TC 171 «Управління документообігом» та в галузі стандартизації провів онлайн-голосування трьох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 6148 Фотографія – Мікрографічні плівки, котушки та стрижні – Розміри (Photography – Micrographic films, spools and cores – Dimensions) (на стадії переглядання від ISO/TC 42);
  • ISO/SR 21550 Фотографія – Електронні сканери для фотографічних зображень – Вимірювання динамічного діапазону (Photography – Electronic scanners for photographic images – Dynamic range measurements) (на стадії переглядання від ISO/TC 42);
  • ISO/SR 12656 Мікрографія – Використання штрихових кодів на апертурних картах (Micrographics – Use of bar codes on aperture cards) (на стадії переглядання від ISO/TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018