У червні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 46 «Інформація та документація», ISO/TC 292 «Безпека» та в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/DTR 21946 Інформація та документація – Оцінка управління записами (Information and documentation – Appraisal for managing records) (на стадії проекту технічного звіту від ISO/TC 46);
  • ISO/SR 28004-1 Системи управління безпекою для ланцюга постачання – Керівні принципи для впровадження ISO 28000 – Частина 1: Загальні принципи (Security management systems for the supply chain – Guidelines for the implementation of ISO 28000 – Part 1: General principles) (на стадії переглядання від ISO/TC 292).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018