У липні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 46 «Інформація та документація» та в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/DTR 21946 Інформація та документація – Ідентифікатор дослідницької діяльності щодо інформаційних технологій – Навчання, освіта, підготування та дослідження (RAID) (Information and documentation – Research activity identifier information technology – Learning, education, training and research (RAiD)) (на стадії проекту технічного звіту від ISO/TC 46).

Проект міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цим стандартом проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018