У вересні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародними технічними комітетами ISO/TC 292 «Безпека» та ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/FDIS 22395 Безпека та стійкість – Здатність спільноти до протистояння – Настанови щодо надання допомоги уразливим особам в надзвичайних ситуаціях (Security and resilience – Community resilience – Guidelines for supporting vulnerable persons in an emergency) (на стадії остаточного проекту міжнародного стандарту від ISO/TC 292);
  • ISO/DIS 23504-1 Використання управління документообігом – Переміщення та зберігання растрових зображень. Частина 1: Застосування ISO 32000 (PDF/R-1) (Document management applications – Raster image transport and storage -- Part 1: Use of ISO 32000 (PDF/R-1)) (на стадії опитування від ISO/TC 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018