У листопаді 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 171 «Управління документообігом» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування двох проектів міжнародних стандартів на зазначених стадіях розроблення:

  • ISO/SR 14648-1 Мікрографія – Контролювання якості записувальних КОМ-систем, які утворюють зображення з використанням внутрішньої системи індикації – Частина 1: Характеристики програмного тест-об’єкта (Micrographics – Quality control of COM recorders that generate images using a single internal display system – Part 1: Characteristics of the software test target) (на стадії переглядання від ТК 171);
  • ISO/SR 14648-2 Мікрографія – Контролювання якості записувальних КОМ-систем, які утворюють зображення з використанням внутрішньої системи індикації – Частина 2: Метод використання (Micrographics – Quality control of COM recorders that generate images using a single internal display system – Part 2: Method of use (на стадії переглядання від ТК 171).

Проекти міжнародних стандартів опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів.

Голосування за цими стандартами проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проектах міжнародних стандартів.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018