У грудні 2018 року Технічний комітет стандартизації ТК 40 «Страховий фонд документації» у рамках міжнародного співробітництва з міжнародним технічним комітетом ISO/TC 42 «Фотографія» в галузі стандартизації провів онлайн-голосування одного проекту міжнародного стандарту на зазначеній стадії розроблення:

  • ISO/DIS 20954-1 Цифрові фотоапарати – Метод вимірювання характеристик для стабілізації зображення – Частина 1: Оптичні системи (Digital cameras – Measurement for image stabilization performance – Part 1: Optical systems) (на стадії опитування від ТК 42);

Проект міжнародного стандарту опрацьовано на відповідність Директивам ІSО/IEC, 2011, Частина 2: Правила побудови та оформлення міжнародних стандартів, без зауваг.

Голосування за цим стандартом проведено у терміни, зазначені секретаріатом ISO/ТС безпосередньо в проекті міжнародного стандарту.

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний інститут мікрографії
Copyright © 2018